Wydatki konsumentów w Japonii wzrosły mniej niż oczekiwano w kwietniu

887

W kwietniu gospodarstwa domowe w Japonii zwiększyły wydatki o 1,3% w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej, wynika z oficjalnych danych. Tempo wzrostu obserwuje się przez ostatnie pięć miesięcy, ale w kwietniu rozczarował on ekonomistów, którzy oczekiwali, że wydatki wzrosną o 2,6%. W porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy wydatki gospodarstw domowych wzrosły o 0,1%, wskaźnik w kwietniu spadł o 1,4%. Spadek ten okazał się również silniejszy niż prognozowany przez ekonomistów spadek o 0,3%. Na siłę nabywczą negatywnie wpłynęło zmniejszenie realnych wynagrodzeń o 1,1% dla Japończyków skorygowane o inflację w ujęciu rocznym. Jak wcześniej informowaliśmy, w pierwszym kwartale nastąpił spadek o 0,1% konsumpcji prywatnej, której udział w całkowitym japońskim PKB wynosi około 60%.

IEA prognozuje wzrost globalnego popytu na gaz o 1,6% rocznie do 2024 roku

Prognoza opublikowana przez Międzynarodową Agencję Energii dla wzrostu globalnego popytu na gaz ziemny do 2024 r. sugeruje, że w tym okresie popyt wzrośnie rocznie o 1,6%. Udział Chin w tym wskaźniku wzrośnie do 40% na tle środków podjętych przez chińskie władze w celu poprawy jakości powietrza. Jednak średnia roczna stopa wzrostu zużycia gazu ziemnego w tym kraju w tym okresie spadnie do 8% z 18,1% w ubiegłym roku. Głównym czynnikiem ograniczającym jest spowolnienie wzrostu gospodarczego w kraju. Największy wzrost zużycia gazu będzie obserwowany w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie wzrośnie średnio o 4% rocznie. Udział tego regionu w ogólnej stopie wzrostu konsumpcji wyniesie 60%. IEA oczekuje również zwiększonego zużycia gazu w USA, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie wzrost liczby odnawialnych źródeł energii w krajach europejskich zmniejszy popyt ich populacji na gaz.

Dobrobyt amerykańskich gospodarstw domowych w pierwszym kwartale osiągnął rekordową wartość w 108,6 bln dolarów

W pierwszym kwartale wartość netto gospodarstw domowych i grup non-profit w Stanach Zjednoczonych wyniosła 108,6 bln dolarów, wzrastając o 4 bln 690 mld dolarów w tym okresie. Tak więc raport amerykańskiej Rezerwy Federalnej wykazał, że liczba ta osiągnęła rekordowy poziom. Wartość aktywów finansowych, w tym akcji i inwestycji emerytalnych, wzrosła o 12%, a wartość nieruchomości wzrosła o 1,7%. Jednocześnie wskaźnik zadłużenia netto gospodarstw domowych wyniósł 15,7 bln dolarów, wzrastając w ciągu roku o 2,3%. Raport Amerykańskiego Banku Centralnego pokazał również, że kredyty hipoteczne wzrosły o 2,4%, podczas gdy wzrost innych kredytów konsumpcyjnych, w tym kredytów edukacyjnych, wyniósł 4,3%. W tym okresie wielkość aktywów płynnych przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła do 4,1 bln dolarów. (1 dolar)

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu w maksymalnym tempie od września 2012 roku

Produkcja przemysłowa Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu po raz pierwszy w tym roku. Jak pokazują statystyki ONS, jej wielkość w stosunku do marca spadła o 2,7%, odnotowując maksymalne tempo spadku od września 2012 r. W marcu odnotowano wzrost o 0,7%. Ekonomiści nie spodziewali się tak gwałtownego spadku produkcji, przewidywali spadek tylko o 1%. W porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej produkcja przemysłowa spadła o 1%, podczas gdy eksperci przewidywali wzrost o 0,9%. Przemysł węglowy odnotował spadek produkcji o 3,6%. Wskaźnik ropy i gazu spadł o 3,4%. Maksymalne spadki produkcji od czerwca 2002 r. odnotowano w przemyśle przetwórczym, gdzie odpowiedni wskaźnik zmniejszył się o 3,9% od marca i o 0,8% w ujęciu rocznym. Ekonomiści szacują, że spadek pierwszego wskaźnika wyniósł 1,4%, a w ujęciu rocznym spodziewali się wzrostu o 2%. Spadek produkcji odnotowali producenci sprzętu transportowego, a także firmy farmaceutyczne, chemiczne i rafineryjne.

PKB Japonii w pierwszym kwartale wzrósł o 2,2%

PKB Japonii w pierwszym kwartale wzrósł o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, podczas gdy wstępne szacunki i prognozy ekonomistów sugerowały wzrost o 2,1%. Wzrost gospodarczy przyspieszył w Japonii w porównaniu ze wzrostem o 1,8% w czwartym kwartale. Dynamika japońskich inwestycji biznesowych została skorygowana ze spadku o 0,3% do wzrostu o 0,3%. Jednocześnie wydatki konsumenckie zgodnie z oczekiwaniami spadły o 0,1%. Japonia odnotowała w ostatnim kwartale spadek eksportu i importu w kontekście nasilających się sporów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Eksport spadł o 2,4%, spadek importu o 4,6%. W porównaniu z czwartym kwartałem 2018 r. gospodarka Japonii wzrosła o 0,6%, potwierdzając prognozy ekspertów.