UTP – Nowy system transakcyjny na GPW

Giełda

2556

Nowy system transakcyjny Universal Trading Platform (UTP) działa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 15 kwietnia 2013 r., Wprowadzając na GPW światowe standardy rynków rozwiniętych:

  • globalny standard – system stworzony przez NYSE Technonologies, stosowany na giełdach w Nowym Jorku, Paryżu, Amsterdamie i Lizbonie, pozwoli GPW dołączyć do światowych liderów,
  • rewolucja technologiczna – nowy system transakcyjny jest szybki i wydajny, z przepustowością do 20 000 zleceń na sekundę, umożliwia także udział w „handlu wysokoczęstotliwościowym” i handlu algorytmicznym,
  • szereg innowacyjnych rozwiązań stosowanych powszechnie na rynkach rozwiniętych – nowe typy zleceń giełdowych i nowe typy ważności zamówień, tworząc ramy dla budowania nowych segmentów rynku, np. segment animatora rynku poświęcony m.in. warrantom i produktom strukturyzowanym.