Wibor 3m czy 6m – który jest korzystniejszy?

3080

Warto przed zaciągnięciem kredytu konsumenckiego przeprowadzić dokładną analizę jego kosztów. Oprócz wskaźnika APRC kluczowe znaczenie ma również WIBOR. Zgodnie z tą tajemniczą koncepcją jest stopa referencyjna, na podstawie której banki ustalają stopę procentową. WIBOR 3M lub WIBOR 6M – co jest lepsze?

Rynek bankowy podlega prawom i mechanizmom. Chociaż wiele z nich może wydawać się dość skomplikowanych i skomplikowanych, warto pamiętać o podstawach. Pozwoli to nie tylko lepiej zrozumieć na przykład sektor kredytowy i jego funkcjonowanie, ale również będzie lepiej przygotowany do podjęcia tego zobowiązania.

Pożyczki konsumpcyjne to korzyści, które oprócz faktycznej kwoty pożyczonych pieniędzy zawierają znormalizowany wymiar opłat. Ich rodzaj, metoda obliczania, ilość i częstotliwość pobierania są regulowane przez prawo, jednak nie wszystkie pojęcia są powszechnie uznawane.

Zainteresowanie – ta koncepcja wydaje się jasna. Podobnie z prowizją, która działa nie tylko w sferze finansów. Jednak mówiąc o APRC lub WIBORZE – wielu konsumentów może napotkać problem z odszyfrowaniem tych warunków.

Dzisiaj skupimy się na scharakteryzowaniu tej ostatniej koncepcji. Czym jest WIBOR?

WIBOR – co to jest?

Termin WIBOR oznacza Warszawską Stawkę Interbankową. Jest to stopa procentowa, według której banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek.

Innymi słowy, kwota WIBOR oznacza maksymalny procent, na jaki banki są skłonne pożyczać pieniądze między sobą. Takie transakcje odbywają się regularnie, głównie między większymi i mniejszymi podmiotami.

Jakie znaczenie ma WIBOR dla konsumenta?

Ponieważ WIBOR jest wskaźnikiem związanym głównie z procesami wewnętrznymi na rynku bankowym, jakie jest jego znaczenie dla osób zaciągających kredyty konsumpcyjne? Cóż, kredyty konsumpcyjne to najczęściej kredyty zaciągane w złotych o zmiennej stopie procentowej.

Wysokość zmiennej stopy procentowej nie jest stała. Czasami banki oferują klientom możliwość wyboru trzymiesięcznej lub sześciomiesięcznej stawki WIBOR. Zwykle jednak większość banków oferuje oprocentowane kredyty oparte na jednej z tych stóp.

I tu pojawia się koncepcja WIBOR, która w kontekście stóp procentowych wielu klientów banków nauczyła się już w postaci „WIBOR 3M” lub „WIBOR 6M”.

WIBOR 3M lub 6M – co jest lepsze?

Porównując dwa rodzaje stawek WIBOR pojawiających się w kontekście zaciągania pożyczki, oczywiście na początku należy wziąć pod uwagę okres aktualizacji stóp procentowych. W przypadku WIBOR 3M dzieje się to co 3 miesiące, a w przypadku WIBOR 6M – co 6 miesięcy.

Biorąc pod uwagę te różne czasy aktualizacji stawek – który będzie lepszym wyborem? Wszystko zależy od zmian na rynku finansowym związanych ze stopami procentowymi. Jeśli ich wartość spadnie w danym momencie – wtedy WIBOR 3M będzie bezpieczniejszy.

Wynika to z faktu, że aktualizuje się częściej, co zmniejsza koszt odsetek naliczanych od kredytu hipotecznego. Jest to korzyść z pożyczek o zmiennej stopie procentowej.

Jeśli jednak przyjdzie czas na podwyższenie oprocentowania pożyczek, sytuacja zmieni się o 180 stopni. W takim razie WIBOR 6M jest bardziej optymalnym wyborem, ponieważ zmienia się rzadziej. Pozwala to dłużej utrzymać koszt pożyczki, dopóki nie zostanie zaktualizowana, co może nastąpić po uspokojeniu się sytuacji. W rezultacie WIBOR 6M może czasem pozwolić ci przeczekać niekorzystne warunki ekonomiczne.

WIBOR 3M lub 6M – wszystko zależy

Światowy kryzys finansowy z końca ostatniej dekady pokazał, że rynek finansowy jest dziś daleki od stabilności. Dlatego dokonywanie dalekosiężnych prognoz jest zwykle bezcelowe, ponieważ trudno jest przewidzieć dokładne zachowanie, na przykład w sektorze stóp procentowych za kilka do kilku lat.

Ten wymiar czasu nie jest tutaj przypadkowy. Większość klientów kredytów hipotecznych bierze na lata, spłacając je w wielu ratach. Oznacza to zatem, że szanse na ekstremalne wahania rynku finansowego pod względem stóp procentowych są bardziej niż prawdopodobne.

Innymi słowy – trudno oczekiwać, że wybór parametru 3M lub 6M przyniesie stałe korzyści w okresie hipoteki. Mogą być zauważalne w danym momencie, ale niewiele później – klient może na tym stracić.

Kwestia wyboru parametru WIBOR powinna opierać się na reakcji na aktualną sytuację na rynku finansowym. Na przykład obecnie WIBOR pozostaje stabilny, niezmieniony. Jednak istnieje wiele głosów od ekonomistów, że rynek finansowy może w najbliższej przyszłości spaść. Wtedy sytuacja może się odwrócić. Dlatego nie ma złotego środka. Pozostaje fajna kalkulacja, właściwa ocena ryzyka, konsultacja z kompetentnym doradcą i szczęście.