WYDOBYCIE GAZU ŁUPKOWEGO NA ŚWIECIE WEDŁUG ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA)

729

Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (U.S. Energy Information Administration – EIA) przewiduje, że udział gazu łupkowego w całkowitej światowej produkcji gazu będzie nadal wzrastał. W 2015 roku udział gazu łupkowego w całkowitym wydobyciu gazu ziemnego w USA wynosił ponad 50%. W raporcie „Annual Energy Outlook 2016”. EIA szacuje, że w 2040 r. udział gazu łupkowego w produkcji gazu ziemnego w USA wyniesie aż 75%. Światowe wydobycie gazu ziemnego wzrośnie z 9,6 mld m3 dziennie w 2015 r. do 15,6 mld m3 w 2040 r.

Biznesalert.pl donosi, że rosnący poziom wydobycia gazu ziemnego będzie w dużej mierze wynikał z rosnącego udziału gazu łupkowego. W 2015 roku wydobycie tego surowca wynosiło 1,1 mld m3 na dobę. Według EIA do 2040 roku wydobycie gazu łupkowego wzrośnie do 4,7 mld m3 na dobę. Wśród krajów eksploatujących gaz łupkowy znajdzie się grupa krajów, które będą go eksploatować: USA, Kanada, Chiny, Argentyna, Meksyk i Algieria, które dostarczają 70% światowego wydobycia gazu łupkowego.

Raport EIA pokazuje również korzystny wpływ ulepszeń technologicznych na koszty i efektywność.

Kanada wydobywa gaz łupkowy od 2008 roku, a w 2040 roku udział wydobycia gazu łupkowego może sięgnąć 30% produkcji gazu ziemnego. W Chinach wykonano już ponad 600 odwiertów poszukiwawczych gazu łupkowego, a w 2015 r. wydobyto ponad 14 mln m3 gazu dziennie. Dla porównania, w tym samym okresie w Polsce wykonano tylko 72 odwierty, ale żaden z nich nie rozpoczął komercyjnej eksploatacji surowca. Według prognoz EIA Chiny mają szansę stać się drugim największym krajem na świecie po USA pod względem wielkości wydobycia gazu – podsumowuje biznesalert.pl.

W Argentynie wydobycie gazu z łupków było dotychczas niewielkie, ale liczne inwestycje zagraniczne dają nadzieję na zmianę sytuacji. Oczekuje się, że wydobycie gazu z łupków w Argentynie będzie stanowić aż 75% wydobycia gazu ziemnego w kraju do 2040 roku.

W Algierii uruchomiono projekt pilotażowy dotyczący gazu z łupków. Jednocześnie prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wsparcie tych inwestycji. Planowany jest długoterminowy plan inwestycyjny dla sektora gazu łupkowego. Meksyk zamierza również osiągnąć 75 proc. udziału gazu łupkowego w całkowitym „niebieskim” wydobyciu. Obecnie rozwijana jest infrastruktura przesyłowa w celu zwiększenia importu gazu ze Stanów Zjednoczonych.