Jak inwestować w spółki niemieckie?

2419

Największą giełdą w Niemczech (od 2019 r.) jest giełda we Frankfurcie. Początki giełdy sięgają XVI wieku. Na giełdzie notowane są zarówno papiery wartościowe, jak i instrumenty pochodne.

Wielu inwestorów zapomina, że świat inwestycji giełdowych nie kończy się na warszawskiej giełdzie. Dlaczego warto skupić się tylko na warszawskiej giełdzie, która pozostawia wiele do życzenia, czy jest to rynek pierwotny, czy rynek NewConnect (na którym notowanych jest łącznie około 900 spółek, a co bardzo ważne, spółek, których notowania są w większości skrajnie niepłynne). Czasami warto rozejrzeć się trochę dalej i zastanowić się, czy warto wyjechać za granicę z pieniędzmi (a ja nie mówię o zabieraniu pieniędzy do rajów podatkowych).

Rynek kapitałowy oferuje nam wiele możliwości inwestowania w akcje spółek spoza Polski – możemy obracać zarówno pojedynczymi papierami wartościowymi, inwestując w kontrakty terminowe, w przypadku których akcje spółek, którymi jesteśmy zainteresowani, są instrumentami bazowymi, jak i inwestując nasze oszczędności w opcje na akcje. Możliwe jest również spekulowanie na cenach akcji spółek poprzez CFD, które można znaleźć w ofercie wielu brokerów walutowych. Jednak inwestowanie i spekulowanie na poszczególnych akcjach nie wystarczy. Możliwe jest również inwestowanie w całe pakiety akcji. Możemy to zrobić poprzez „kupno”, na przykład, indeksów. Jak to zrobić? Podobnie jak w przypadku akcji, możemy inwestować w nie poprzez kontrakty terminowe, opcje lub kontrakty CFD. Ale to nie wszystko, ponieważ możemy również inwestować w jednostki uczestnictwa ETF (które odzwierciedlają wartość indeksów giełdowych, na których się opierają) i powierzyć nasze pieniądze menadżerom pracującym w funduszach inwestycyjnych.

Zakres możliwości, przed którymi stoimy, jest naprawdę szeroki i dlatego mamy możliwość zbudowania naprawdę wielu strategii i systemów inwestycyjnych, które spełnią nasze oczekiwania co do rozwoju naszego portfela. Pamiętajmy, że inwestorzy na rynku finansowym mają bardzo różne oczekiwania. Jedni preferują konserwatywny i bezpieczniejszy handel długoterminowy oparty na analizie fundamentalnej, inni spędzają całe dni zarabiając na krótkoterminowych wahaniach cen, inni nie chcą spędzać czasu na inwestycjach i dlatego budują długoterminowe portfele dywidendowe lub inwestują pieniądze poprzez fundusze inwestycyjne, zabezpieczając tym samym swoją przyszłość. Istnieje wiele rozwiązań i tylko od Ciebie zależy, w jaki sposób skorzystasz z możliwości oferowanych przez rynek kapitałowy. Przeprowadzisz analizę fundamentalną spółek DAX, staniesz się skalperem, będziesz spekulować na kontraktach terminowych DAX30 lub zainwestujesz w fundusz inwestycyjny działający na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie?

Handel akcjami niemieckich spółek giełdowych

Ze względu na swoją popularność i bliskość Polski rynek niemiecki jest szeroko otwarty dla inwestorów z Polski. Oznacza to, że można łatwo kupić akcje spółek giełdowych we Frankfurcie, takich jak BMW, Volkswagen, Deutsche Bank, Adidas, Bayer, Bosch czy Daimler. Podobnie jak w przypadku innych rynków zagranicznych, gdzie inwestuje się za pośrednictwem domów maklerskich z rynku polskiego, należy zwrócić uwagę na prowizje od obrotu akcjami, które w wielu przypadkach są wyższe niż prowizje od obrotu akcjami spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W większości przypadków obrót na niemieckiej giełdzie jest opłacalny tylko z pięciocyfrowymi sumami. Akcje spółek z Frankfurter Wertpapierburse można oczywiście znaleźć w DB Securities (domu maklerskim z grupy Deutsche Bank), a także w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. lub Domu Maklerskim mBank S.A. (który jest również bankiem niemieckim, należącym do grupy Commerzbanku), ale nie tylko.

Przed rozpoczęciem handlu warto zapoznać się z ofertą wszystkich domów maklerskich. Oczywiście należy pamiętać, że na większości rynków zagranicznych domy maklerskie na rynku polskim mają jedynie pośredni, a nie bezpośredni dostęp do giełd (nie są uczestnikami giełdy), ale mimo to pozwalają na obrót realnymi akcjami spółek zagranicznych, a nie kontraktami na nie, tak jak brokerzy Forex. Pozwala to na długoterminowy obrót akcjami i dodatkowe korzyści, takie jak dywidendy.

Handel kontraktami terminowymi i opcjami firm niemieckich

Co do zasady, jeżeli dom maklerski oferuje dostęp do danego rynku, zakres dostępnych instrumentów finansowych nie ogranicza się jedynie do akcji, ale obejmuje również (oczywiście między innymi) instrumenty pochodne dla tych akcji. Dotyczy to również oferty domów i biur maklerskich pośredniczących w obrocie instrumentami finansowymi pomiędzy polskimi inwestorami a niemiecką giełdą papierów wartościowych. Polscy inwestorzy mają możliwość zakupu kontraktów terminowych lub opcji na wiele niemieckich spółek, ze szczególnym uwzględnieniem tych największych.

Warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku rynku akcji, koszty inwestycji są bardzo zróżnicowane w zależności od domu maklerskiego, dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze obsługującego nas domu maklerskiego należy uważnie zapoznać się z ofertą wszystkich podmiotów działających na rynku i odpowiednio dobrać wielkość kapitału przeznaczonego na inwestycję. Pamiętaj również, że dostęp do rynków możesz uzyskać poprzez zagraniczne podmioty pośredniczące.