Dane rynkowe

1475

Dynamiczny charakter rynku finansowego sprawia, że popyt na dane rynkowe stale rośnie. GPW zapewnia pełne informacje o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wykorzystując zaawansowane rozwiązania technologiczne w celu dostarczania danych w szybki i niezawodny sposób, spełniając potrzeby podmiotów działających na rynku finansowym, takich jak dystrybutorzy informacji, podmioty wykorzystujące dane w aplikacjach do automatycznego obrotu, zarządzanie ryzykiem , analiza ilościowa lub zarządzanie portfelem. https://monitorfx.pl/kalendarz-ekonomiczny/

Czym są dane rynkowe?

Dane rynkowe to dane publikowane przez centrum handlowe, na przykład giełdę papierów wartościowych, które informują przedsiębiorców i inwestorów o najnowszych cenach instrumentów finansowych, takich jak akcje, instrumenty pochodne, towary i waluty.

Gdzie słyszałeś o danych rynkowych?

Dane rynkowe są kluczową częścią wiadomości finansowych. Być może widziałeś je na serwisach informacyjnych, takich jak BBC lub Reuters, dostarczających bieżących informacji o danych rynkowych.

Co powinieneś wiedzieć o danych rynkowych?

Dane rynkowe pozwalają zarówno poznać aktualne ceny produktów inwestycyjnych, jak i zidentyfikować trendy historyczne. W rezultacie mogą pomóc ocenić, które produkty są potencjalnie dobrą inwestycją.

Metody handlu, takie jak handel z wysoką częstotliwością, wykorzystują te dane do podejmowania szybkich decyzji inwestycyjnych, co sprawia, że szybkie rozpowszechnianie danych rynkowych jest niezwykle ważne.

Dane rynkowe zazwyczaj obejmują informacje, w tym symbol giełdowy, ostatnią cenę kupna (bid price) i cenę sprzedaży (ask price), czas ostatniej wyceny instrumentu finansowego, czas ostatniej transakcji oraz jej cenę i wielkość pod względem wolumenu.

Dane czasu rzeczywistego

Szeroki zakres oferowanych danych w czasie rzeczywistym obejmuje główny rynek GPW, NewConnect, Catalyst, Treasury BondSpot, TGE i GPW Benchmark. Odbiór danych z GPW jest możliwy poprzez bezpośrednie połączenie z systemami informatycznymi GPW lub za pośrednictwem dystrybutorów informacji dostarczających produkty informacyjne GPW (GPW nie pośredniczy w takiej współpracy lub narusza jej zasady, jednak umowy zawarte między GPW a obydwoma spółki zawierają postanowienia przewidujące, że zasady te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Umowy licencyjnej na dane rynkowe, podpisanej z każdym podmiotem przez GPW).

Oferta danych w czasie rzeczywistym jest dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników rynku finansowego i obejmuje:

  • Dane rynkowe w czasie rzeczywistym wykorzystywane w trybie wizualizacji danych na urządzeniach odbiorczych (wyświetlanie) Dane w czasie rzeczywistym udostępniane drogą elektroniczną dystrybutorom informacji, którzy po odpowiednim przetworzeniu danych przekazują je do subdystrybutorów i ich subskrybentów w formie własne usługi. Dane w czasie rzeczywistym w trybie wizualizacji służą przede wszystkim do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dystrybutorzy danych w czasie rzeczywistym obejmują agencje prasowe, domy maklerskie, portale internetowe i firmy programistyczne.
  • Dane rynkowe w czasie rzeczywistym wykorzystywane bez wizualizacji na urządzeniach odbiorczych (nie wyświetlające się) Dane w czasie rzeczywistym wykorzystywane w automatycznych aplikacjach handlowych lub innych nie wizualizujących aplikacjach, które są wykorzystywane do zarządzania ryzykiem, analizy ilościowej, zarządzania funduszami, zarządzania portfelem lub generowania sygnałów inwestycyjnych złożenie zamówienia w sposób inny niż automatyczny.

Dane opóźnione

Opóźnienie danych w porównaniu do danych w czasie rzeczywistym wynosi 15 min.

Jeżeli spółka zamierza udostępnić dane giełdowe opóźnione o 15 minut, jest zobowiązana do podpisania z GPW umowy o rynku danych rynkowych (jest to ta sama umowa, co w przypadku dystrybucji danych w czasie rzeczywistym).

W takim przypadku dystrybutor płaci tylko roczną opłatę i może dystrybuować opóźnione dane do nieograniczonej liczby klientów, a także umieszczać dane na swojej publicznej stronie internetowej.