Akcje złote

1111

Akcje złote przyznają specjalne uprawnienia w danej firmie. Udział to zabezpieczenie, które łączy zarówno prawa majątkowe, jak i niemajątkowe. Prawa te wynikają z uczestnictwa w konkretnej spółce akcyjnej (tj. Rodzaju spółki kapitałowej działającej w Polsce na podstawie Kodeksu spółek handlowych).

Posiadacze akcji złotych mają szczególny wpływ na przyszłość spółki. Ta elitarna grupa może podejmować szczególnie ważne decyzje. Głos posiadacza akcji złotych zwykle ma zwielokrotniony wpływ na los firmy. Akcje złote są wiele razy ważniejsze niż na przykład akcje zwykłe. Należy zauważyć, że takie działania są zwykle ograniczone czasowo. W praktyce oznacza to, że mają określony okres ważności i nie działają przez czas nieokreślony.

Do uprawnień decyzyjnych posiadaczy akcji złotowych należą: decyzje dotyczące emisji nowego kapitału i połączeń. Posiadacz akcji złotych ma prawo do indywidualnej kontroli nad spółką, prawo do powoływania i odwoływania członków poszczególnych organów oraz prawo weta. Ten ostatni, znany również jako „złote weto”, należy do kompetencji Skarbu Państwa. W polskim systemie prawnym zostały wprowadzone ustawą z 3 czerwca 2005 r. O „szczególnych prawach Skarbu Państwa i ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego”. Instytucja ta jest podobna do akcji złotych i dotyczy głównie „blokowania” niekorzystnych dla przepisów Skarbu Państwa przepisów, a nawet niektórych działań w spółkach. W przeciwieństwie do prawa weta związanego z uprzywilejowanym działaniem, uprawnienia tego nie można przenieść.