Kraje Ameryki Łacińskiej

Giełda Słownik Pojęć

1667

Kraje Ameryki Łacińskiej należą do grupy krajów rozwijających się, co oznacza, że ​​wzrost gospodarczy w tych krajach przewyższa i prawdopodobnie przekroczy te, które odnotowano w krajach rozwiniętych w nadchodzących latach. Kraje Ameryki Łacińskiej należą do światowych dostawców energii, zasobów naturalnych i produktów rolnych. Rosnący popyt ze strony dynamicznie rozwijających się krajów azjatyckich oraz stabilny popyt ze strony krajów rozwiniętych oznaczają, że kraje te nadal mają duży potencjał do dalszego wzrostu gospodarczego. Wzrost zamożności społeczności lokalnych jest dodatkowo napędzany przez wzrost konsumpcji wewnętrznej, który zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w gospodarkach poszczególnych krajów regionu i czyni je coraz mniej zależnymi od rynków zewnętrznych. Rosnące zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne w połączeniu z rosnącym bogactwem krajów Ameryki Łacińskiej napędzają gospodarki regionu. Największym krajem regionu jest Brazylia. Ekspozycję na ten obiecujący rynek zapewniają inwestycje w fundusze inwestycyjne lub niezależna inwestycja w lokalną giełdę.