Akcje założycielskie

1153

Akcje założycielskie są to akcje wyemitowane specjalnie dla założycieli spółki. Mają stanowić formę wynagrodzenia za wysiłek włożony w założenie firmy lub usługi świadczone przy tej okazji. Pod pojęciem tworzenia akcji rozumiemy pewne prawa i obowiązki danego akcjonariusza (tj. Posiadacza akcji w spółce akcyjnej). Uważamy akcjonariusza za taką osobę, która figuruje w rejestrze spółki akcyjnej lub jest posiadaczem akcji na okaziciela. Należy pamiętać, że akcje założycielskie nie są notowane na giełdzie.

Istnieją dwa rodzaje emisji akcji: emisja początkowa i kolejne emisje (które występują w momencie podwyższenia kapitału zakładowego). Podczas emisji założycielskiej emitowane są akcje założycielskie. Są wydawane podczas tworzenia nowej firmy. Aby otrzymać akcje założycielskie, należy złożyć deklarację w formie aktu notarialnego (tj. Specjalną formę oficjalnego dokumentu potwierdzającego, że dokonano określonego aktu prawnego). Przyszły akcjonariusz musi wyrazić zgodę na utworzenie spółki, brzmienie statutu (akt prawny regulujący zadania, strukturę i sposób działania osoby prawnej) oraz na zapisanie się na dany udział. Status powinien zawierać nazwisko osoby lub osób, które otrzymają akcje, a także rodzaj i liczbę akcji, które każda z nich obejmie. Niezwykle ważna definicja wartości nominalnej akcji założyciela i ich ceny emisyjnej (tj. Ceny obowiązującej przy sprzedaży akcji na rynku pierwotnym).