Czym dokładnie są aktywa ‘Safe Haven’?

1944

Safe haven to nazwa potoczna aktywów, w których ulokowanie środków pozwala na minimalizowanie strat i ekspozycji w przypadku niestabilności rynku. Zdarzają się momenty, tak jak w przypadku recesji, kiedy rynki tracą przez dłuższy okres czasu. Kiedy rynek wkracza w fazę kryzysową, wartość większości inwestycji gwałtownie spada. W czasie takich momentów, inwestorzy poszukują aktywów nieskorelowanych lub negatywnie skorelowanych z rynkiem. Takie aktywa są znane jako aktywa bezpieczne lub z angielskiego: safe haven. Aktywami bezpiecznymi zatem nazywamy te instrumenty, których wartość może wzrastać w czasie kryzysu.

Dlaczego złoto jest postrzegane jako bezpieczny instrument?

Dla wielu inwestorow, złoto jest postrzegane jako instrument bezpieczny, który można kupić i trzymać z uwagi na jego fizyczną postać, co oznacza, że nie może ono zostać wydrukowane jak banknoty – w związku z czym jego wartość nie ulega zmianie przy podobnym zabiegu. Złoto utrzymywało swoją wartość na przestrzeni czasu, co powoduje, że jest ono swojego rodzaju polisą ubezpieczeniową na niepewne sytuacje. W momencie kryzysowym, cena złota zazwyczaj wzrasta. Co więcej, złoto jest odwrotnie skorelowane z dolarem amerykańskim, co oznacza, że zakup złota na metodę “kup i trzymaj” przy mocnym dolarze jest po prostu nieopłacalny, i odwrotnie. Złoto cieszy się wzrostem popularności kiedy usd słabnie.

Inne bezpieczne aktywa:

Innymi przykładami bezpiecznych aktywów są akcje spółek z sektorów energetycznych, zdrowotnych, biotechnologicznych oraz dóbr konsumenckich. Tego rodzaju akcje zazwyczaj utrzymują swoją wartość z uwagi na to, że nawet w czasie kryzysu społeczeństwa nadal będą kupować jedzenie, leki oraz produkty pierwszej potrzeby. Również waluty mogą być postrzegane jako bezpieczne, tak jak Japoński Jen oraz Frank Szwajcarski. Jen jest postrzegany jako bezpieczny z uwagi na sporą nadwyżkę w handlu w stosunku do zadłużenia oraz historyczną stabilność, natomiast Frank po deregulacji kursu względem Euro jest znacznie bardziej dostępną walutą.

Jak to wygląda w handlu Forex/CFD?

Handlując Forex/CFD, warto pamiętać, że inwestorzy nie kupują realnych aktywów, a raczej spekulują jak zmieni się cena danego instrumentu. Pomimo tego, warto mieć na uwadze ogólne zachowania rynku, ponieważ mają one odbicie w kursach aktywów. Na przykład, jeśli inwestorzy na całym świecie skupują złoto, jego cena będzie wzrastać, i odwrotnie.

Warto pamiętać, że aktywa postrzegane jako bezpieczne mogą być dobrym sposobem na uniknięcie strat w czasie kryzysu, jednak nic nie gwarantuje wzrostu zainteresowania tego typu aktywami w każdym kryzysie. Pamiętaj, że inwestycje mogą pracować zarówno na twoją korzyść jak i niekorzyść, a w przypadku handlu Forex/CFD należy upewnić się, że rozumiesz ryzyko z tym związane przed zainwestowaniem kapitału.