Główne czynniki fundamentalne wpływające na ceny srebra i złota

2586

Kruszce są postrzegane jako stabilne instrumenty inwestycyjne, jednak czynniki poruszające ceną złota (XAUUSD) i srebra są mało znane oraz często ignorowane. W tym artykule przyjrzymy się pięciu najważniejszym elementom, które mogą wpływać na ceny bulionu.

1. Decyzje ws polityki monetarnej Rezerwy Federalnej

Prawdopodobnie największym czynnikiem wpływającym na cenę złota i srebra jest polityka monetarna Rezerwy Federalnej, która kontroluje dolara. Zwłaszcza zmiany polityki pieniężnej mają wpływ na kurs bulionu. Cięcia stóp procentowych zazwyczaj umacniają złoto i srebro, poprzez zjawisko nazwane “kosztem okazji”. Niskie stopy procentowe często prowadzą do osłabienia wartości dolara względem innych walut i powoduje spadek wartości obligacji. W tym przypadku, międzynarodowi inwestorzy mają tendencję do kupowania złota i srebea w formie fizycznej, które staje się tańsze i przez to bardziej atrakcyjne. To samo można powiedzieć na temat podwyżki stóp procentowych, które umacniają instrumenty dłużne. W innych słowach, inwestorzy prawdopodobnie przestaną kupować złoto i sebro, jeśli dolar się umacnia, ponieważ staje się ono zbyt drogie w utrzymaniu.

Komentarze FOMC mogą również wpływać na kurs złota i kurs srebra. Ogólnie rzecz ujmując, jeśli FOMC insynuuje zaostrzenie polityki monetarnej, złoto ma tendencję do osłabiania się. Aczkolwiek, jeśli FOMC zapowiada mniej agresywne stanowisko, złoto i srebro zazwyczaj się umacnia.

2. Dane ekonomiczne

Kolejnym z czynników mających wpływ na cenę kruszca są dane ekonomiczne, takie jak raporty z rynku pracy, średnie zarobki, dane produkcyjne, wszystko, co wpływa na decyzję Rezerwy Federalnej względem polityki pieniężnej. Mimo, że nie jest to pewne, silniejsza gospodarka Stanów Zjednoczonych zazwyczaj osłabia złoto i srebro, ponieważ dobre dane zachęcają FED do podwyżenia stóp procentowych oraz zaostrzenia polityki monetarnej. Z drugiej strony, słabsza gospodarka wywołuje ostrożne stanowsiko FED w stosunku do stóp procentowych, co może powodować wzrost cen złota i srebra.

3. Inflacja

Inflacja jest jednym z ważniejszych katalizatorów cen złota i srebra. Wzrastające ceny dóbr i usług zazwyczaj powodują wzrost cen złota i srebra, natomiast niższe dane inflacyjne wywołują również wyprzedaż kruszca. Inflacja jest wskaźnikiem wzrostu ekonomicznego ale również często skłania FED to rozluźnienia polityki monetarnej. Drukowanie nowych banknotów osłabia kurs dolara. Słaby dolar oznacza zwiększenie atrakcyjności złota dla inwestorów zagranicznych, ponieważ kupowanie i trzymanie złota lub srebra staje się tańsze. To zjawisko może wywoływać skoki cen złota.

4. Zmiany kursów walut

Kursy walut, a konkretniej dolara, to kolejny z elementów mających wpływ na złoto i srebro. Dolar amerykański jest bezpośrednio związany z kruszcem. Słabnący dolar umacnia złoto i srebro, natomiast umacniający się dolar często skutkuje wzrostem gospodarczym, a co za tym idzie, spadkiem cen złota i srebro.

5. Niepewność

Niepewność na rynkach to bardzo ważny element jeśli chodzi o handel złotem i handel srebrem. Polityczna niepewność często wywołuje wzrost ceny kruszca. Niepewnośc w stosunku do Brexitu, wyborów lub zagrożeń terrorystycznych wywołuje poszukiwanie przez inwestorów tzw. “bezpiecznych aktywów”, które nie mogą stracić wartości w ciagu jednego dnia. Złoto i srebro staje się atrakcyjną alternatywą w takich sytuacjach, a nagły wzrost popytu powoduje wzrost jego ceny. Warto jednak pamiętać, że niepewność polityczna nie jest elementem statystycznym i jest niepoliczalna. Jest to raczej element psychologiczny, a co za tym idzie, może mieć różną dynamikę w różnych sytuacjach.