Czy waluta inwestycji ma znaczenie?

1159

Ryzyko walutowe jest powszechne wśród funduszy inwestycyjnych oraz lewarowanych a także innych podmiotów finansowych. Niestety jest pomijane wśród inwestorów prywatnych, co może skutkować o wiele niższą stopą zwrotu. Inwestorzy, którzy inwestują tylko na polskim parkiecie nie mają problemu, ponieważ aktywa denominowane są w rodzimej walucie. Problem powstaje gdy zamierzamy rozszerzyć nasze portfolio (lepsza dywersyfikacja) o zagraniczne akcje denominowane w obcej walucie.

Ryzyko walutowe a rynek akcji

Jak już wcześniej wspomniałem, inwestorzy na GPW nie mają się czym przejmować, ale co z zagranicznymi inwestorami na naszej giełdzie? Czy obawiają się ryzyka walutowego? A jeżeli tak to dlaczego?

Wyobraźmy sobie amerykańskiego oraz polskiego inwestora, którzy zdecydowali się na zakup jednej jednostki indeksu WIG 20. Zainwestowali w polski indeks pod koniec 2013 roku, czyli zaraz przed mocnym tąpnięciem na polskim parkiecie. Który z nich osiągną gorszą stopę zwrotu? Zakładając, że wyszli pod koniec roku 2015. Amerykański inwestor nie zabezpieczył się przed ryzykiem walutowym.

Czy waluta inwestycji ma znaczenie

Odpowiedzią na postawione pytanie będzie powyższa grafika, gdzie przedstawiono indeks WIG 20zdenominowany w PLN (pierwsze okno) oraz w USD (drugie okno). Polski inwestor stracił 33 procent początkowego kapitału, z kolei amerykański inwestor aż 50 procent! Z czego wynika tak duża różnica?

Właśnie z ryzyka walutowego, ponieważ przez te dwa lata polski złoty osłabił się względem dolara amerykańskiego o 17 procent. Inwestor z USA mógł zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym w prosty sposób.

Kupno akcji –> Inwestor wymienia 100 tyś USD na PLN —> Kupuje polskie akcje –> Sprzedał USD/PLN
Na rynku FOREX inwestor odkupuję 100 tyś USD/PLN z lewarem 
–> Ryzyko walutowe zostało zredukowane

Pomimo 50 procentowej straty inwestor zarobiłby na swojej pozycji USD/PLN 17 procent, czyli strata byłaby na takim samym poziomie jak polskiego inwestora.

Powyższy scenariusz był scenariuszem negatywnym, czyli dlaczego przy inwestycji zawsze należy patrzeć na walutę, w jakim wyceniane jest dane aktywo. Teraz weźmiemy pod uwagę inny scenariusz. Pod koniec grudnia amerykański fundusz inwestycyjny oszacował, że zarówno polska giełda jak i polska waluta są niedowartościowane. Zdecydował się na wymianę USD na PLN oraz zakup indeksu WIG 20. Do dnia dzisiejszego stopa zwrotu wyniosłaby 70 procent! W tym samym czasie polski fundusz inwestycyjny mógł zarobić 46 procent, co jest również dobrym wynikiem.

Polski inwestor inwestujący w zagraniczne aktywa

Kolejnym przykładem będzie polski inwestor, który zainwestował w amerykańskie akcje. Po dokładnej analizie stwierdził, że bessa została zakończona. Na początku 2003 roku zainwestował w amerykańskie akcje. Zamkną swoje pozycje w 2007 roku, niestety nie wziął pod uwagę ryzyka walutowego, nie wiedział, że dolar amerykański może się osłabić.

Wymiana 100 tyś PLN na USD –> Zakup akcji

Mogłoby się wydawać, że inwestor trafił w sam dołek i wyszedł na szczycie, stopa zwrotu z inwestycji powinna być fenomenalna.

Czy waluta inwestycji ma znaczenie

Niestety tak nie było. Powyższa grafika przedstawia indeks S&P 500 w USD (pierwsze okno) oraz wyceniony w PLN (drugie okno). Przez 5 lat zarobił 26 procent, co daje 5 procent w skali roku. Wynik nie jest tak imponujący. Jeżeli zdecydowałby się na zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, to roczna stopa zwrotu wzrosłaby do 15 procent, z kolei całkowita do prawie 100 procent.

Co z tym ryzykiem walutowym – podsumowanie?

Jeżeli inwestujemy w aktywa zdenominowane w innej walucie niż rodzima, to warto wziąć pod uwagę ryzyko walutowe. Nie chodzi jedynie o akcje, ale o pozostałe aktywa również. Proszę wyobrazić sobie, co by się stało gdyby biuro podróży sprzedawało wycieczki na dwa lata w przód nie zabezpieczając się przed ryzykiem walutowym. Niestety przyszłość byłaby dosyć niepewna. Sytuacja ma się tak samo w przypadku firm importujących lub eksportujących towary, tak samo i inwestorzy powinni uwzględnić w swojej inwestycji ryzyko walutowe.