Kim jest animator emitenta?

1969

Animator rynku emitenta to podmiot pełniący funkcję członka giełdy lub podmiot działający za jego pośrednictwem, który zgodnie z umową zawartą z emitentem zobowiązuje się do zachowania płynności obrotu danym notowanym instrumentem finansowym. Czyni to poprzez samodzielne wydawanie odpowiednich zleceń kupna i sprzedaży, aw niektórych przypadkach tylko zlecenia kupna lub sprzedaży.

Jaką rolę odgrywa animator emitenta?

Wspieranie płynności obrotu instrumentami finansowymi jest podstawową rolą animatora rynku emitenta. Szczegółowe obowiązki są jednak określone w umowie zawartej przez emitenta z animatorem rynku. W praktyce polega to na tym, że animator rynku utrzymuje kilka zamówień w trakcie sesji, zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży, przy czym zamówienia mają ściśle określone parametry w umowie z emitentem.

Jego pracę ułatwiają aplikacje komputerowe, co jest zgodne ze światowymi trendami, jednak równie ważne jak wsparcie organizacyjne i techniczne jest praca własna konkretnego brokera zatrudnionego przez animatora emitenta, w tym szybka reakcja na zmiany rynkowe lub bardzo dobry rozsądek sytuacji rynkowej.

Korzyści z posiadania animatora emitenta

Ryzyko związane z utratą kapitału zaangażowanego w wyniku utrzymania otwartych pozycji jest zwykle równoważone miesięczną opłatą, którą animatorzy emitenta otrzymują od firmy, z którą zawarli umowę. Dla emitenta jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, ponieważ nie ryzykuje swojego kapitału.

Jest to kolejna wymierna korzyść dla emitenta. Inwestorzy wybierający firmę z animatorem są pewni, że po obu stronach pojawią się zamówienia w określonym zakresie, co zachęca ich do angażowania kapitału w instrumenty finansowe spółki. Dlatego pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Jak zostać animatorem emitenta?

Członek giełdy lub podmiot działający za jego pośrednictwem po zawarciu umowy z emitentem jest obowiązany niezwłocznie złożyć odpis na giełdzie. Zarząd Giełdy ma dwa tygodnie od daty otrzymania dokumentu na zgłoszenie sprzeciwu. Jeżeli nie zostanie to zrobione, zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie obowiązków animatora rynku emitenta na giełdzie papierów wartościowych.

Zarząd Giełdy może sprzeciwić się pełnieniu funkcji animatora rynku na giełdzie, jeżeli stwierdzi, że postanowienia zawarte w umowie między członkiem giełdy lub podmiotem działającym w jego imieniu są niezgodne z przepisami dotyczącymi giełdy .

Lista animatorów emitenta

Giełda jest zobowiązana do prowadzenia listy animatorów rynku emitentów i przekazywania tych informacji uczestnikom obrotu.