Uwaga na Aspen Holding

3735

Ostrzeżenie przed firmą Aspen Holding, który oferuje usługi pseudo maklerskie, w tym transakcje Forex / Kontrakty na akcje. Otrzymaliśmy informacje od osób poszkodowanych przez firmę. Istnieje również wiele komentarzy od oszukanych klientów w Internecie.

Firma Apsen Holding jest powiązana z innymi nieuczciwymi firmami – ten sam adres był używany przez Olympus Markets, oszustwo. Aspen Holding udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o dwóch podmiotach będących operatorami firmy: Next Trade i TLC Consulting. Firmy te zostały również zaprezentowane jako obiekty Olympus Markets. Według innych raportów Aspen Holding ma być klonem Maxitrade, który znalazł się na liście ostrzeżeń KNF.

Oszustwo firmy Aspen Holding opisane jest w reportażu TVP pt. „Łowcy Frajerów

Oszuści z Aspen Holding namawiają, klientów, których nazywają frajerami i obiecują zyski w zamian za założenie konta. Przewijając stronę główną, firmy aspen holding zdasz sobie sprawę z tego, że padłeś ofiarą oszustwa i wyłudzenia pieniędzy. Pamiętaj, że nie masz możliwości wypłaty pieniędzy. Osoba z którą rozmawiasz wynagradzana jest za to, że straciłeś pieniądze. Zysk wynosi od 5 do 10% twojej wpłaty za uwalenie konta W Aspen Holding obiecuje się,że nowy klient dostanie osobistego mentora, który jest po prostu mistyfikacją, ponieważ jego celem jest aby przyspieszyć proces zerowania konta.

Aktualizacja:

W związku z artykułem pt. „Uwaga na Aspen Holding” opublikowanym
niedawno na portalu internetowym www.monitorfx.pl, opisującym oszustwa
finansowe dokonywane za pośrednictwem platformy inwestycyjnej obsługiwanej
przez podmiot posługujący się nazwą Aspen Holding, należy uściślić że artykuł ten
dotyczył podmiotu innego niż Aspen Holding sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz że
opisany w nim podmiot nie jest w żaden sposób powiązany z  Aspen Holding sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie.
Aspen Holding sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nie prowadzi i nigdy nie
prowadziła jakiejkolwiek działalności w zakresie dokonywania inwestycji
finansowych ani też działalności w zakresie pośrednictwa finansowego.
Wystąpiła jedynie zbieżność firmy spółki Aspen Holding sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie oraz nazwy platformy inwestycyjnej a zarazem nazwy handlowej podmiotu
opisanego w artykule, który dopuścił się oszustw finansowych. Są to dwa różne,
odrębne podmioty.
Nie należy zatem w żaden sposób utożsamiać aktywności podmiotu
dopuszczającego się oszustw finansowych używającego nazwy Aspen Holding,
z działalnością prowadzoną przez spółkę Aspen Holding sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie.

Z poważaniem,

Arkadiusz Jadeszko

Prezes Zarządu

Aspen Holding Sp. z o.o.