Bezrobocie w Kanadzie spadło w kwietniu do 5,7%

2103

W kwietniu bezrobocie w Kanadzie wyniosło 5,7%, spadając o 0,1 pkt. procentowy od marca, wynika z oficjalnych statystyk. Wskaźnik zatrudnienia za miesiąc wzrósł o 106 tys. 500 osób, a w ciągu roku o 426 tys. W ujęciu procentowym wzrost wyniósł 2,3%. Jednocześnie wzrost odnotowano zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. W większości branż zaobserwowano wzrost zatrudnienia. Spadek wykazały tylko profesjonalne, naukowe i techniczne służby. Wzrost liczby pracowników zaobserwowano zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Zatrudnienie wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat wzrosło w kwietniu o 47 tys. Stopa bezrobocia w tej kategorii obywateli kanadyjskich wynosiła 10,3%, odnotowując najniższą wartość od 1976 roku.

Nadwyżka handlowa Niemiec wzrosła w marcu

W marcu niesezonowa nadwyżka handlowa Niemiec wzrosła do 22,7 mld euro z 18 mld euro w lutym, jak wykazały wstępne dane urzędu statystycznego Destatis. Eksport w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej wzrósł o 1,9% i wyniósł 118,3 mld euro. Import wyniósł 95,6 mld euro, wzrastając o 4,5%. W ujęciu rocznym eksport wzrósł o 1,5%, import – o 0,4%. Niemcy zwiększyły eksport towarów do krajów UE o 2,5% w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej. Odpowiedni wskaźnik wynióśł 70,5 mld euro. Jednocześnie import towarów z tych krajów do Niemiec wzrósł o 5,5% do 56,6 mld euro. Poza Unią Europejską Niemcy wyeksportowały towarów na kwotę w 47,8 mld euro w marcu, czyli o 1,1% więcej niż rok wcześniej. Import z tych krajów wzrósł o 3,1% do 39 mld euro.

Indyjski miliarder nabył brytyjską sieć sklepów z zabawkami Hamleys

Reliance Industries, największy holding w Indiach, należący do indyjskiego miliardera Ambani Mukesh, ogłosił, że nabył pełny udział sklepów brytyjskiej firmy Hamleys, która jest największym producentem zabawek na świecie, u chińskiej Banner International. Financial Times zwraca uwagę na fakt, że w ciągu ostatnich siedmiu lat jest to już trzecia zmiana własności brytyjskiej sieci, która od 2015 roku należała do chińskiej firmy. Transakcja została wyceniona na 63 mln funtów. Sieć Hamleys ma 167 sklepów z zabawkami w 18 krajach świata. Jej pierwszy sklep zaczął działać w 1760 roku. To najstarsza sieć sklepów z zabawkami na świecie. Ma już 260 lat. Ambani Mukesh, który ją kupił, według Forbesa, jest najbogatszym człowiekiem w Indiach.

Roczna inflacja w Chinach przyspieszyła w kwietniu do 2,5%

W kwietniu roczna inflacja cen konsumpcyjnych w Chinach wyniosła 2,5%, po przyspieszeniu od marcowej wartości 2,3%, pokazują dane z państwowego urzędu statystycznego. Inflacja osiągnęła najwyższy poziom od października 2018 roku na tle rosnących cen żywności. Ceny żywności wzrosły o 6,1% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej, po wzroście o 4,1% w marcu. Koszt świeżych warzyw wzrósł o 17,4%. Ceny nieżywnościowe wzrosły w kwietniu do 1,7% z 1,8% w poprzednim miesiącu. Odzież wzrosła o 1,8%, artykuły gospodarstwa domowego – o 1,1%. Statystyki pokazały również przyspieszenie wzrostu cen producentów. W kwietniu wzrosły one o 0,9% po wzroście o 0,4% w marcu. Główną przyczyną wzrostu stopy był wzrost kosztów ropy i innych towarów.

Brazylijska Vale zanotowała stratę w pierwszym kwartale

Brazylijska firma Vale, największy na świecie producent rudy żelaza i niklu, odnotowała stratę netto w wysokości 1,642 mld USD w pierwszym kwartale 2019 roku, wobec zysku netto w wysokości 1,590 mld USD rok wcześniej. Po raz pierwszy w historii firma zanotowała skorygowaną stratę przed opodatkowaniem, która wyniosła 652 mln USD. Negatywne dane kwartalne zostały spowodowane przerwaniem tamy kopalni w Minas Gerais w styczniu, w wyniku czego zmarło około 300 osób, a firma musiała zawiesić pracę wielu kopalni. Straty w wysokości 4,95 mld USD Vale podała w raportach kwartalnych. Przychody spadły do ​​8,203 mld USD z 8,603 mld USD. W okresie sprawozdawczym koncern wydobywczy zwiększył wydatki kapitałowe do 611 mln USD z 890 mln USD za ten sam okres poprzedniego roku.

Inflacja w USA przyspieszyła do 2% w kwietniu

Amerykański Departament Pracy opublikował dane o inflacji w kwietniu. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 2% w ciągu roku, wskazując na przyspieszenie inflacji w stosunku do wzrostu cen o 1,9% w marcu, i odnotowując najwyższy poziom od listopada 2018 roku. Zdaniem ekspertów przyspieszenia oczekiwano na 2,1%. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy odnotowano wzrost o 0,4%. Eksperci przewidywali poziom wzrost cen o 0,4%. Wskaźnik, który nie uwzględnia cen nośników energii i żywności, wzrósł o 0,1% w stosunku do marca. W ciągu roku jego wzrost wyniósł 2,1%. Nośniki energie za miesiąc wzrosły o 2,9%. Ceny benzyny wzrosły o 5,7%. Jednocześnie ceny żywności spadły o 0,1%, opieka medyczna – o 0,3%. Spadek cen na odzież obserwowano w kraju drugi miesiąc z rzędu. W kwietniu ceny spadły o 0,8% po spadku o 1,9% miesiąc wcześniej. W ubiegłym miesiącu odnotowano wzrost realnych płac godzinowych obywateli USA na poziomie 1,2% w ujęciu rocznym.

European Air Group IAG zmniejszyła zysk kwartalny 11 razy

Europejskie linie lotnicze International Consolidated Airlines poinformowały w wynikach pierwszego kwartału tego roku o spadku zysku netto 11 razy w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku do 70 mln euro. Zysk operacyjny wyniósł 135 mln euro. Jego spadek za rok był na poziomie 60,3%. Firma zanotowała również zmniejszenie skorygowanych zysków o 86,2% do 135 mln euro. Analitycy przewidywali kwotę 136 mln euro. Jednocześnie ruch pasażerski spowodował wzrost przychodów firmy o 5,2% do 4,65 mld euro. W okresie sprawozdawczym przewoźnik lotniczy zwiększył wydatki na paliwo o 15,8%. Za kwartał firma transportowała 24,38 mln pasażerów. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 6,2%.

Gospodarka brytyjska przyspieszyła wzrost do 0,5% w pierwszym kwartale

Gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,5% w pierwszym kwartale. Jak donosi Narodowy Urząd Statystyczny ONS, wzrost przyspieszył w porównaniu ze wzrostem o 0,2% w poprzednim kwartale, potwierdzając prognozy ekonomistów. W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, PKB wzrósł o 1,8%, podczas gdy ekonomiści oczekiwali 2%. Zdaniem ekspertów przyspieszenie wzrostu było możliwe dzięki zwiększeniu zapasów zarówno firm brytyjskich, jak i konsumentów w przeddzień wycofania się kraju z Unii Europejskiej. Konsumenci za kwartał zwiększyły wydatki o 0,7%. Jednocześnie wydatki publiczne wzrosły o 1,4%. Niemniej jednak eksperci uważają, że brytyjski wzrost PKB może spaść z powodu wysokich zapasów, co doprowadzi do osłabienia popytu w sektorze konsumenckim i przemysłowym. Deficyt handlowy w Wielkiej Brytanii osiągnął najwyższy poziom od ponad 50 lat, osiągając 3,4% PKB, co zostało spowodowane skokiem importu o 6,8%, przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu eksportu.