Egzamin CFA – Chartered Financial Analyst

CFA

1695

Tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) jest powszechnie uznanym i uznanym międzynarodowym standardem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zarządzania inwestycjami. Tytuł uzyskuje się po zaliczeniu trzech poziomów egzaminu z języka angielskiego w kolejności, wykazujących minimum cztery lata doświadczenia zawodowego związanego z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych i spełnianiem wymogów formalnych. Nieco uproszczonym polskim odpowiednikiem jest licencja doradcy inwestycyjnego.

Na całym świecie licencję CFA ma ponad 125 000 osób.

Prawo do korzystania z tytułu CFA przysługują osobom, które pomyślnie zdały egzaminy na trzech kolejnych poziomach (Poziom 1, Poziom 2 i Poziom 3) i mają czteroletnie doświadczenie w pracy związanej z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

Wśród członków 22% to zarządzający portfelem, a 15% to analitycy inwestycyjni. Inne, najczęstsze funkcje zawodowe sprawowane przez posiadaczy CFA obejmują członków zarządu, konsultantów, menedżerów ds. Ryzyka i doradców finansowych, wewnętrznych analityków finansowych oraz osoby odpowiedzialne za relacje z klientami (menedżer relacji).

Program CFA obejmuje wiedzę niezbędną w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Uczestnicy programu CFA nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy inwestycji lub zarządzania funduszami, ale także cenne umiejętności w zakresie amerykańskich (US GAAP) i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF).

Weryfikacja wiedzy odbywa się stopniowo, poprzez trzy kolejne etapy egzaminacyjne. W trakcie roku kalendarzowego kandydat może przystąpić tylko do jednego etapu egzaminu. Egzaminy odbywają się w wybranych centrach egzaminacyjnych na całym świecie na początku czerwca (wszystkie trzy etapy) i na początku grudnia (tylko POZIOM 1).

W Polsce możesz przystąpić do egzaminu CFA w jednym w Polsce, centrum egzaminacyjnym w Warszawie (w czerwcu i grudniu).

Wymagania dla kandydatów w programie CFA:

  • posiadanie co najmniej stopnia licencjata lub inżyniera lub
  • studia w ostatnim roku studiów pierwszego stopnia lub
  • 4 lata doświadczenia zawodowego lub
  • dowolna kombinacja powyższego doświadczenia zawodowego i studiów, które łącznie dają 4 lata
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego i rejestracyjnego do CFA Institute,
  • uiszczenie wymaganych opłat.