CFTC – Commodity Futures Trading Commission

1251

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jest niezależną amerykańską agencją federalną utworzoną na mocy ustawy Commodity Futures Trading Commission Act z 1974 roku.Głównym zadaniem CFTC jest regulacja rynku kontraktów futures.

Wyznaczone misje i obowiązki CFTC polegają na zapewnieniu skutecznego funkcjonowania amerykańskich rynków instrumentów pochodnych:

„Misją Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jest wspieranie otwartych, przejrzystych, konkurencyjnych i stabilnych finansowo rynków. Pracując nad uniknięciem ryzyka systemowego, Komisja dąży do ochrony użytkowników rynku i ich funduszy, konsumentów i społeczeństwa przed oszustwami, manipulacjami i nadużyciami związanymi z instrumentami pochodnymi i innymi produktami objętymi ustawą o giełdach towarowych (CEA) ”

Czym zajmuje się CFTC?

Celem Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jest promowanie konkurencyjnego i efektywnego rynku kontraktów terminowych,a także ochrona inwestorów przed manipulacją, nadużyciami handlowymi i oszustwami.

Raporty Commodity Futures Trading Commission

Raporty CFTC są raportami przygotowywanymi przez Commodity Futures Trading Commission dotyczącymi zmian wielkości pozycji w kontraktach terminowych. Możliwe jest ich tworzenie, ponieważ CFTC wymaga od uczestników rynku zgłaszania wszystkich swoich transakcji, które przekraczają określone limity. Raporty CFTC dotyczą dwóch giełd, na których prowadzony jest obrót kontraktami terminowymi – Chicago Mercantile Exchange i New York Board of Trade.

Jakie organy wchodzą w skład CFTC?

CFTC składa się z pięciu komitetów. Na czele każdej komisji stoi komisarz wyznaczony przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych, a następnie zatwierdzony przez Senat Stanów Zjednoczonych.

Poszczególne komisje skupiają się na jednej z poniższych kwestii:

Za co odpowiada CFTC?

Komisja CFTC odgrywa ważną rolę w regulacji rynków finansowych. Zasady komisji zapewniają większą pewność i bezpieczeństwo uczestnikom rynku kapitałowego, którzy w przeciwnym razie byliby bardziej narażeni oszustwa.

Obecnie CFTC liczy osiem głównych jednostek operacyjnych:

Podział dealera swapów i nadzoru pośrednika
Podział rozliczeń i ryzyka
Podział nadzoru rynku
Podział egzekucji
Biuro Głównego Ekonomisty
Biuro radcy prawnego
Biuro dyrektora wykonawczego
Biuro informatora