Fundusz parasolowy – czyli czym jest Parasol

1421

Fundusz parasolowy jest odmianą tradycyjnego funduszu inwestycyjnego. Struktura funduszu parasolowego polega na tym, że w ramach jednego funduszu inwestycyjnego wyodrębniono kilka subfunduszy, z których każdy może samodzielnie realizować własną politykę inwestycyjną. Dlatego w ramach funduszu parasolowego możesz inwestować, na przykład, w subfundusz inwestujący w akcje, dłużne papiery wartościowe lub w różne instrumenty. W ramach jednego funduszu parasolowego możesz przenosić swój kapitał między poszczególnymi subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych popularnie zwanego podatkiem „Belki”.

Jak to działa?

Fundusz parasolowy umożliwia kompensację zysków i strat oraz podatków do ostatecznego wykupu jednostek.

W przypadku wymiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu pod jednym parasolem zastosowanie ma zasada kompensowania zysków i strat. W przypadku zleceń konwersji między różnymi funduszami lub subfunduszami w ramach różnych funduszy parasolowych ta zasada nie ma zastosowania, a podatek jest naliczany bezpośrednio przy każdym zleceniu konwersji.

Użyjmy przykładu, aby zilustrować to zjawisko – załóżmy, że polski inwestor zainwestował 1000 zł w subfundusz obligacji z parasolem lub bez.Poniżej przykład:

Fundusz parasolowy
Fundusz parasolowy

Co warto zapamiętać

Odroczony „podatek Belki”

Inwestując w subfundusze w ramach funduszu parasolowego, możesz dowolnie zmieniać alokację swoich funduszy pomiędzy dostępnymi subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych. Jeśli po drodze pojawią się straty, zrekompensują je poprzednie zyski, dzięki czemu ostatecznie zapłacisz niższy podatek.

Szerokie horyzonty

W funduszach parasolowych zyskujesz nowe możliwości inwestycyjne, które pozwalają twoim środkom zarabiać na całym świecie. Inwestycje w ramach funduszu parasolowego pozwolą Ci łatwo inwestować na rynkach zagranicznych, w tym w Europie, USA, Ameryce Południowej i Azji.

Słowniczek funduszu parasolowego

Fundusz parasolowy
odmiana funduszy inwestycyjnych obejmująca inne subfundusze inwestycyjne

Podatek Belki
19% podatku od zysków kapitałowych, które płacisz, gdy wycofujesz kapitał z funduszy, kiedy osiągasz zysk

Konwersja
Jest to transfer środków między subfunduszami, które są częścią różnych funduszy parasolowych. Podczas zlecenia konwersji naliczany jest podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% (tzw. Podatek „wiązkowy”)

Odkup jednostek
Sprzedaż liczby jednostek subfunduszu, które określasz liczbowo, aby otrzymywać gotówkę na konto określone w systemie transakcyjnym.