Co może powodować globalną wyprzedaż rynku „Sell-off” ?

1332

Co to jest „Sell-off”?

Sell-off to szybka sprzedaż akcji, indeksów i towarów w skali globalnej. Na poziomie mikroekonomicznym wyprzedaż może wystąpić z wielu powodów, a jednym z nich mogą być rozczarowujące dane. Na poziomie makroekonomicznym, w przypadku niestabilności politycznej lub globalnych turbulencji, może dojść do odsprzedaży na szerszym rynku.

Wyprzedaże są naturalne

Ważne jest, aby zrozumieć, że wyprzedaż, nawet ta globalna jest naturalnym zjawiskiem, które może być wywołane przez coś tak prostego jak limit pobierz zysk lub pozycje otwierane w kierunku sprzedaży. W rzeczywistości wszystkie zdrowe trendy cenowe wymagają okresowych wyprzedaży w celu uzupełnienia podaży i wyzwalanie popytu. Te rodzaje „drobnych” wyprzedaży są również nazywane wybiciami.

Gwałtowne wyprzedaże rynkowe

Obszerna wyprzedaż może sygnalizować potencjalnie niebezpieczne odwrócenie rynku i sprawić, że rynek stanie się niedźwiedzi. Rynki niedźwiedzie mają dwie cechy wyróżniające. Wyprzedaż musi pozostać co najmniej na poziomie 20% od szczytu przez okres przynajmniej dwóch miesięcy. Oststania wyprzedaży niedźwiedziego rynku miała miejsce podczas bańki mieszkaniowej i globalnego krachu finansowego z 2007-2009, gdy S&P 500 spadł o 57%.

Co może wywołać następny rynek niedźwiedzi?

Dopóki mamy połączony globalny system finansowy, będziemy mieć kryzysy finansowe, nie da się ich uniknąć. Jednak rynek niedźwiedzi może być wywołany przez szereg czynników, niektóre bardziej widoczne niż inne. Oczywiście w 2007 r. globalna recesja spowodowana bańką mieszkaniową i kredytową miała niekorzystny wpływ na rynki finansowe. Ale istnieje również wiele innych czynników, które mogą powodować bessy:

  • Poważne błędy w polityce, przykładowo nadmierny dług publiczny w wiodących gospodarkach, takich jak USA może prowadzić do kryzysu finansowego, spowodowanego przez nich samych.
  • Niskie stopy procentowe są mieczem obosiecznym. Stopy procentowe spadają od 1980 roku i do niedawna utrzymywały sie na niskim poziomie. Może to spowodować wysokie ryzyko systemowe w systemie finansowym i sprawić, że wiele instytucji finansowych i korporacyjnych stanie się bardziej podatnych na podwyżki stóp procentowych. To z kolei może prowadzić do kolejnej bańki kredytowej.
  • Upadek Unii Europejskiej: strefa euro przyjęła wspólną walutę dla swoich członków, zachęcając do przepływu kapitału w takich krajach, jak Grecja, Portugalia, Włochy i Hiszpania, które wcześniej miały trudności z przyciągnięciem inwestorów. Jednak po ostatnim kryzysie inwestorzy ściągnęli swoje pieniądze z tych krajów, powodując duży stres dla ich gospodarek. Od tego czasu groziło rozbicie strefy euro, które było dodatkowo napędzane przez brytyjską decyzję o opuszczeniu Unii. Rozpad UE oznaczałby zaćmienie euro i oczywiście doprowadziłoby do globalnej niestabilności finansowej.
  • Incydent bezpieczeństwa cybernetycznego
    Udany cyberatak przeciwko niektórym z największych na świecie instytucji finansowych doprowadziłby do utraty funduszy i prawdopodobnie zdolności banków do prawidłowego funkcjonowania. Może to z kolei spowodować poważną panikę i zakłócenia w całym systemie finansowym.