Czy sektor bankowy się kurczy ?

728

Wielkość sektora bankowego na naszym kontynencie wciąż maleje, zarówno pod względem liczby oddziałów, jak i pracowników. Sektor nadal zwiększał swoją wydajność, jednocześnie poprawiając rentowność. Kluczowe rozwiązania to:

  • konsolidacja banków europejskich w celu zwiększenia wydajności i rentowności,
  • spadek liczby instytucji kredytowych o 31%,
  • spadek kredytów zagrożonych.

Zamiast tradycyjnych oddziałów bankowych tworzone są nowe kanały cyfrowe. Oznacza to, że banki ograniczają swoją fizyczną obecność w całej Europie. Fakt ten jest związany z faktem, że klienci są coraz chętniej i częściej kontaktują się z bankami przez Internet. Trend ten spowodował spadek liczby instytucji kredytowych w UE o 5% i oddziałów bankowych o 5,900 w ubiegłym roku, tj. O 3,1%. W 2017 r. 51% klientów w UE korzystało z bankowości internetowej. Ostatnie lata upłynęły pod znakiem powrotu do rentowności przy zachowaniu bardzo niskich stóp procentowych.

Zyski banków są ważnym wyzwaniem dla ich właścicieli. Zwrot z kapitału (ROE) jest kluczowym parametrem przy ocenie atrakcyjności sektora bankowego dla inwestorów.