Co to jest 1 Pips na rynku Forex ?

czym są pipsy i punkty

8845

Pips jeszcze kilka lat temu był najmniejszą zmianą kwotowań dostępną na globalnych rynkach finansowych. W dobie rozwoju technologicznego wprowadzono pipsy cząstkowe zwane punktami. Pips cząstkowy to dziesiąta część pipsa co w praktyce oznacza piąte miejsce po przecinku. Dlatego też punkt jest obecnie najmniejszą możliwą wartością zmiany ceny, a zyski inwestorzy zwykle podają w pipsach.

Pips dla większości par walutowych Forex oznacza czwartą cyfrę po przecinku. Wprowadzenie punktów okazało się olbrzymim sukcesem na rynku Forex, dzięki czemu brokerzy zmniejszyli koszta transakcyjne dla klientów i tym samym zwiększył się obrót na rynku i zwiększyła się płynność, która umożliwia zawieranie transakcji kupna/sprzedaży niemalże w każdym możliwym momencie.

pips spread

Pips – jest skrótem, który wziął się od angielskiego pojęcia „price in points”, był najmniejszą jednostką zmiany ceny pary walutowej. Z czasem jednak ze względu na większą aktywność spekulacyjną na niektórych walutach pipsy zostałe rozbite na punkty. Stało się tak na najważniejszych parach walutowych np. EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Warto zwrócić uwagę na to, że pipsy i punkty są wyrażone w walucie kwotowanej. By zrozumieć lepiej omawiane pojęcie odwołamy się do konkretnych przykładów:

Pips Punkt
Pips Punkt

Przykładowe wartości zmian cen podane w pipsach 

Para walutowaWartość przedWartość poZmiana wyrażona w pipsach
EUR/USD1.302401.302905
GBP/USD1.547201.546903
USD/CHF0.978700.9797010
EUR/JPY127.850127.8601

Przykład Pips na EUR/USD

Pips u brokera forex

Przykład Pipsa na USD/JPY

Jedynym wyjątkiem wśród par walutowych jest japoński jen gdzie pips oznacza drugą cyfrę po przecinku

pips forex

Jak obliczyć wartość Pipsa ?

Teraz, gdy wiesz już czym jest pips, można zapytać co dalej, a mianowicie do czego potrzebujesz pispów.

Pipsy służą przede wszystkim do oceny przyszłych zysków i strat. Na rynku forex, traderzy podają swoje wyniki zazwyczaj właśnie w pipsach, a nie w walucie konta. Wynika to przede wszystkim z tego, że traderzy dysponują różnymi wielkościami depozytów początkowych. Jeden inwestor może mieć na rachunku 10.000 USD, a drugi 100.000 USD. Jeden z nich może zarobić 1.000 USD, a drugi 10.000 USD ale obaj mogą zarobić po 100 pipsów. Dlatego aby ocena wyników była bardziej obiektywna podajemy te wartości w pipsach.

Trader zarobił 100 pipsów. Ale jak obliczyć wartość jednego pipsa.

Ogólny wzór na obliczanie wartości Pipsa

  • Wielkość pozycji w jednostkach /10.000
  • Wielkość pozycji  w jednostkach / 100 ( dla par walutowych z jenem japońskim JPY)

Teraz możliwe są trzy wielkości pozycji:

  1. Standardowy Lot ( 100.000 jednostek waluty bazowej)
  2. Mini Lot (10.000 jednostek waluty bazowej)
  3. Mikro Lot (1.000 jednostek waluty bazowej)

Waluta bazowa a waluta kwotowana

waluta bazowa waluta kwotowana

Przykład Pips EUR/USD

Jeśli kupimy standardowy lot na parze EUR/USD według powyższego wzoru

100.000 / 10.000 = 10 USD

Wynik zawsze podawany jest w walucie kwotowanej (tej drugiej w parze walutowej). W tym przypadku jeden pips na EUR/USD ma wartość 10 dolarów amerykańskich.

Pipsy na EUR/GBP

Załóżmy, że otworzyliśmy pozycję kupna na EUR/GBP o wartości 0.01 lota (mirolot=1.000 jednostek waluty bazowej- tej pierwsze w parze walutowej)

Jaka będzie wartość pips ?

Stosując wzór: Wielkość pozycji w jednostkach /10.000

1.000 / 10.000= 0.1

czyli 0,1 funta brytyjskiego (10 pensów). Teraz wiesz, że jeśli zarobisz na przykład 100 pipsów to zysk wyniesie 100 * 0.1 =10 GBP (funtów brytyjskich)

Jak obliczyć wartość pipsa? Uzupełnienie

Pips jest najmniejszą wartością o jaką może zmienić się kurs danego instrumentu. O wartości pipsa decyduje wielkość transakcji, kierunek zajmowanej pozycji oraz minimalny krok notowania. Wartość pipsa w walucie kwotowanej dla transakcji na parach walutowych obliczana jest według poniższej formuły:

1pips = [0,0001] x [ilość lotów] x [wartość 1 lota] (dla 1 lota EUR/USD pips= 10$)

dla par z jenem wzór przyjmuje postać:

1pips = [0,01] x [ilość lotów] x [wartość 1 lota]

W przypadku indeksów, metali i ropy wartość pipsa w USD obliczana jest według formuły:

1pips = [0,01] x [ilość lotów] x [mnożnik]

mnożnik to np. ilość baryłek w jednym locie

Wartość pipsa przeliczana jest na złotówki po kursie waluty kwotowanej i PLN, a przypadku indeksów, metali i ropy po kursie USDPLN. Dla pozycji długich przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie bid, dla pozycji krótkich wartości pipsa przeliczane są po kursie ask.

Przykładowo dla rynku walutowego najczęściej 1 pips to 0.0001, a zmiana notowania pary EUR/PLN (euro w parze ze złotówką) z 3.4222 na 3.4223 to zmiana kursu właśnie o 1 pips. Dla par walutowych, w których japoński jen jest walutą  kwotowaną, 1pips to 0.01, a zmiana notować EUR/JPY (euro w parze z japońskimjenem) ze 155.22 na 155.23 oznacza wzrost kursu o 1 pips.

Dla pary EUR/USD wartość 1 pipsa dla 1 lota to 10 USD. odpowiednio, dla 0.1 lota wartość 1 pipsa będzie dziesięciokrotnie mniejsza i wyniesie 1 USD.

Dla minimalnej jednostki transakcyjnej, tj. 0.01 lota, wartość 1 punktu będzie równa 0.1 USD (10 centów).

Wiedząc, że 1 lot na rynku walutowym to 100.000 jednostek waluty bazowej, a kurs walutowy wyraża cenę walutowy bazowej w walucie kwotowanej, możemy obliczyć, ile wart jest 1 pips. Wartości 1 pipsa zawsze wyrażone są w walucie kwotowanej. Posłużmy się przykładem pary eurodolara –

EUR/USD:

1 pips dla 1 lota EUR/USD = 100.000 x 0,0001 = 10 USD

1 pips dla 0,77 lota EUR/USD = 77.000 x 0.0001 = 7,7 USD

1 pips dla 0,33 lota EUR/USD = 33.000 x 0.0001 = 3,3 USD

Przykład transakcji:

Kupujemy 1 lot EURUSD tzn. 100 000 EUR

Stosujemy dźwignię 1:100

Walutą naszego rachunku jest dolar USD

Otwieramy kontrakt  przy przykładowej cenie 1,3264, zamykamy 1,3304, czyli  zarobiliśmy 40 pipsów.

Przy dźwigni 1:100 musimy mieć depozyt 1000 EUR, co przy kursie otwarcia 1,3264 daje wartość 1326,40 USD. Tyle musimy zainwestować w 1 lot EURUSD

Wartość 1 pipsa = 10 USD, więc zarobione 40 pipsów daje nam 400 USD zysku.

To jest 30% od zainwestowanego kapitału.

Gdybyśmy w tej samej sytuacji kupili 0,1 lota (1 minilot), wszystkie wartości będą dziesięciokrotnie mniejsze:

Wartość kontraktu 10 000 EUR

Depozyt 132,64 USD

Wartość 1 pipsa = 1 USD

Zysk z 40 pipsów to 40 USD

To jest nadal 30% od zainwestowanego kapitału.

Obliczmy zysk z pierwszej transakcji 

Pozycja krótka (sprzedaż – sell) EURUSD

Otwarcie pozycji 1,4377

Zamknięcie pozycji 1,4130

Zysk 247 pipsów

Dla 1 lota:

Wielkość kontraktu 100 000 EUR

Wartość 1 pipsa 10,00 USD

Wymagany depozyt 1437,70 USD

Zysk 2470,00 USD

To jest 171,8% od zainwestowanego kapitału.

Dla 0,1 lota (1 minilot):

Wielkość kontraktu 10 000 USD

Wartość 1 pipsa 1,00 USD

Wymagany depozyt 143,77 USD

Zysk 247,00 USD

To jest nadal 171,8% od zainwestowanego kapitału.

Dla 0,01 lota (1 mikrolot):

Wielkość kontraktu 1 000 EUR

Wartość 1 pipsa 0,10 USD

Wymagany depozyt 14,37 USD

Zysk 24,70 USD

To jest nadal 171,8% od zainwestowanego kapitału.

Jak widać można zarabiać nie mając ogromnego kapitału. Wystarczy znaleźć brokera który umożliwia zakup minilotów lub mikrolotów.

UZUPEŁNIENIE

Obliczmy zysk z ostatniej transakcji  z 13-12-2010 – kupujemy (buy) czyli otwieramy pozycję długą na GBPUSD po cenie 1,5725, zamykamy po cenie 1,5884 – zysk 159 pp

Dla 1 lota:

Wielkość kontraktu 100 000 GBP

Wartość 1 pipsa 10,00 USD

Wymagany depozyt 1572,50 USD

Zysk 1590,00 USD

To jest 101,11% od zainwestowanego kapitału. W jeden dzień od godz. 13:00 do 21:00

Dla 0,1 lota (1 minilot):

Wielkość kontraktu 10 000 GBP

Wartość 1 pipsa 1,00 USD

Wymagany depozyt 157,25 USD

Zysk 159,00 USD

To jest nadal 101,11% od zainwestowanego kapitału.

Dla 0,01 lota (1 mikrolot):

Wielkość kontraktu 1 000 GBP

Wartość 1 pipsa 0,10 USD

Wymagany depozyt 15,72 USD

Zysk 15,90 USD

To jest 101,11% od zainwestowanego kapitału.

Jak wygląda średni miesięczny zysk z roku 2010 ?

1220 pipsów to:

  1. przy obracaniu 1 lotem 12 200 USD zysku
  2. przy obracaniu 0,1 lotem 1220 USD zysku
  3. przy obracaniu 0,01 lotem 122 USD zysku

Wartości z polskiej walucie PLN otrzymamy mnożąc w/w cyfry przez aktualną wartość dolara w złotówkach.

Przy kursie USDPLN = 2,9400 i kurcie EURUSD = 1,3200

Ad.1-35 868 PLN zysku, przy depozycie 3880 PLN    (1000 EUR = 1320 USD)

Ad.2-3 586 PLN zysku, przy depozycie   388 PLN    (  100 EUR =   132 USD)

Ad.3-358 PLN zysku, przy depozycie     38,8 PLN (    10 EUR =     13,2 USD)