Najlepszy przewodnik Price Action w polskim internecie

price action

3445

Jak wygląda droga do Price Action? Typowy inwestor przechodzi kilka etapów: poznaje podstawy, buduje swoją pierwszą strategię inwestycyjną, zapoznaje się z tematami zaawansowanymi. Tematy te, nieraz bardzo skomplikowane w swojej warstwie teoretycznej oraz trudne do zastosowania w praktyce niejednokrotnie wydają się nam być przysłowiowym “Świętym Graalem inwestycji“. Podświadomie wydaje nam się, że tematy złożone powinny dać nam świetne wyniki inwestycyjne. Okazuje się jednak, że bardzo często tak nie jest.

Ostatnim etapem edukacji inwestycyjnej jest bardzo często powrót do koncepcji, które de facto od dawna dobrze znamy. Są to tematy proste, niezbyt złożone koncepcje, które po czasie okazują się działać najlepiej w naszych codziennych transakcjach. Jednym z takich podejść do rynku jest Price Action, a więc metoda analizy rynku jedynie przez pryzmat zachowania ceny.

PRICE ACTION, W DUŻYM SKRÓCIE, TO:

 • analiza rynku z wykorzystaniem jedynie wykresu instrumentu finansowego
 • skupienie się wyłącznie na zachowani ceny
 • brak jakichkolwiek wskaźników i innych elementów wspomagających analizy
 • badanie sentymentu panującego na rynku
 • nacisk na wykres świec japońskich, bądź słupkowy
 • bardzo jasne setupy inwestycyjne
 • konkretnie określone parametry otwierania, prowadzenie oraz zamykania pozycji

Artykuł ten stawia sobie za cel wyjaśnienie podstawowych pojęć z Price Action oraz omówienie najprostszych strategii związanych z tą metodą inwestycyjną. W artykule opisane zostaną:

 • Podstawowe pojęcie Price Action
 • Rodzaje świec/słupków
 • Sygnały płynące z Price Action
 • Wykorzystanie wsparć/oporów
 • Określanie trendu z pomocą Price Action
 • Założenia prostej strategii Price Action
 • Podsumowanie

PODSTAWOWE POJĘCIE PRICE ACTION

Rozpocznijmy od wyjaśnienia kilku podstawowych pojęć, które będą nam potrzebne w dalszej części artykułu.

SWING HIGH

Formacja trzech świec, w której najwyższy punkt środkowej świecy jest wyższy od najwyższych punktów pozostałych świec.

SWING LOW

Formacja trzech świec, w której najniższy punkt środkowej świecy jest niższy od najniższych punktów pozostałych świec.

HIGHER HIGH

Świeca, której maksimum jest wyżej od maksimum poprzedniej świecy.

HIGHER LOW

Świeca, której minimum jest wyżej od minimum poprzedniej świecy.

LOWER HIGH

Świeca, której maksimum jest niżej od maksimum poprzedniej świecy.

LOWER LOW

Świeca, której minimum jest niżej od minimum poprzedniej świecy.

price-action

RODZAJE ŚWIEC/SŁUPKÓW ORAZ FORMACJE

Po poznaniu podstawowych pojęć przechodzimy do wyjaśnienie centralnej koncepcji Price Action, a więc kilku bardzo często spotykanych rodzajów świeć/słupków oraz ich formacji. Występują one niezwykle często na wykresach oraz są fundamentem sygnałów płynących z Price Action opisanych poniżej.

SŁUPEK WZROSTOWY

Słupek, który ma wyższy szczyt oraz wyższe minimum niż słupek bezpośrednio go poprzedzający. Słupki wzrostowe następujące po sobie na wykresie tworzą trend wzrostowy. Przyjmuje się, że dany słupek jest wzrostowy, gdy zamyka się powyżej swego otwarcia.

SŁUPEK SPADKOWY

Słupek, który ma niższy szczyt oraz niższe minimum od słupka bezpośrednio go poprzedzającego. Słupki spadkowe następujące po sobie na wykresie tworzą trend spadkowy. Przyjmuje się, że dany słupek jest spadkowy, gdy zamyka się poniżej swego otwarcia.

INSIDE BAR

Szczyt takiego słupka znajduje się niżej niż szczyt poprzedniego słupka, a jego minimum jest powyżej najniższej wartości z poprzedniego słupka. Jego pojawienie się na rynku symbolizuje brak zdecydowania wśród inwestorów, przy czym im odległość pomiędzy jego otwarciem, a zamknięciem jest jest mniejsza, tym niezdecydowanie większe.

OUTSIDE BAR

Jego szczyt znajduje się wyżej niż szczyt słupka poprzedniego lub następnego, a jego minimum jest poniżej najniższej wartości na słupku poprzednim. Mówiąc kolokwialnie, słupek ten „przykrywa” swoim zakresem słupek poprzedni..

FORMACJA OBJĘCIA (ENGULFING PATTERN)

Jest to jedna z klasycznych formacji świecowych, gdzie kolejna świeca przykrywa swoim zakresem poprzednią. W przypadku formacji prospadkowej, kolejna świeca otwiera się powyżej zamknięcia białej, jednak następujące silne spadki sprowadzają ceny poniżej otwarcia poprzedniej świecy. Spadkowa świeca obejmuje całym swym korpusem poprzednią wzrostową. W przypadku formacji prowzrostowej sytuacja jest lustarznym odbiciem wyżej opisanej.

FORMACJA PINBARA

Formacja ta opisana jest jako ostatnia, jednak de facto jest formacją najsilniejszą, dającą najlepsze wyniki inwestycyjne. Charakteryzuje się długim cieniem oraz niewielkim korpusem. Symbolizuje nieudany atak (w przypadku pinbara występującego na szczycie swingu), bądź nieudany atak sprzedających (w przypadku pinbara występującego na dołku swingu).

To właśnie jej głównie będziemy wypatrywać na wykresach. Mówi się, że można z powodzeniem inwestować w oparciu o Price Action wykorzystując jedynie tę formację.

FORMACJA PINBARA

SYGNAŁY PŁYNĄCE Z PRICE ACTION

Inwestując w oparciu o Price Action konieczne jest wyrobienie w sobie umiejętności dostrzegania na rynku sygnałów inwestycyjnych i zawieranie transakcji wyłącznie wtedy, gdy one się pojawiają, a powstrzymanie się od inwestycji, gdy sygnałów nie ma, bądź są niejednoznaczne.

Za sygnał inwestycyjny w Price Action uznaje się połączenie pojęć omawianych wyżej z kilkoma dodatkowymi koncepcjami jak wsparcia i opory oraz trend, o czym poniżej.

WYKORZYSTANIE WSPARĆ/OPORÓW

Price Action znajduje szczególne zastosowanie w pobliżu klasycznych poziomów wsparć oraz oporów. Formacje świecowe czy słupkowe opisane powyżej stosuje się jako sygnał wejście w pozycję właśnie na poziomach wsparć i oporów. Wystąpienie formacji czy pojedynczej świecy z dala od ważnego poziomu cenowego unieważnia sygnał transakcyjny.

WYKORZYSTANIE WSPARĆ i OPORÓW

OKREŚLANIE TRENDU Z POMOCĄ PRICE ACTION

Dodatkowo opisane wcześniej świece oraz formacje świecowe występujące na ważnych poziomach wsparć czy oporów wykorzystuje się w połączeniu w połączeniu z określaniem trendu panującego na rynku.

Trend w Price Action określa się przy tym jako coraz wyższe szczyty – HH (Higher High), oraz coraz wyższe dołki – HL (Higher Low). Trend jest spadkowy to coraz niższe szczyty – LH (Lower High), oraz coraz niższe dołki – LL (Lower Low).

ZAŁOŻENIA PROSTEJ STRATEGII PRICE ACTION

Po zarysowaniu podstawowych pojęć dotyczących Price Action przyszedł czas na zebranie wszystkich elementów układanki w jedną całość i opisanie założeń strategii inwestycyjnej, którą będziemy mogli stosować w praktyce na rynku. Podstawowe punku prostej strategii opartej o Price Action to:

 • inwestujemy wyłącznie z uwzględnieniem panującego na rynku trendu
 • korzystamy z poziomów wsparć i oporów, najlepiej z kilku różnych interwałów czasowych
 • wykorzystujemy jedną, bądź 2-3 z opisanych formacji świecowych opisanych powyżej (zaleca się stosowanie Pinbara)
 • inwestujemy tylko w momencie wystąpienia konkretnego sygnału; jeśli go nie widzimy – powstrzymujemy się od zawierania transakcji
 • pozycję rynkową otwieramy w oparciu o formację świecową (otwarcie na wybiciu z formacji, Stop Loss po drugiej stronie formacji)
 • Take Profit ustawiamy w oparciu o lokalne szczyty, bądź dołki.

PODSUMOWANIE

Price Action zdobywa w ostatnich latach znaczące uznanie wśród inwestorów. Wynika to z faktu prostoty tej metody analizy rynków oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych, jej intuicyjności oraz dobrych średnioterminowych wyników strategii o nią opartych. Wydaje się, że Price Action na stałe zagości w kanonie uznanych metod inwestycyjnych.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą stawiającą swoje pierwsze kroki na rynku finansowym, czy doświadczonym inwestorem z pewnością warto będzie zwrócić uwagę na tę ciekawą metodę inwestycyjną.