Co to jest Subfundusz ?

Fundusze Inwestycyjne

3526

Subfundusz to wydzielona część działająca w ramach funduszu inwestycyjnego posiadający własny portfel inwestycyjny i schemat działania. Subfundusz ma własne oznaczenie, własne sub-rejestry uczestników funduszu i własne zobowiązania. Subfundusze w ramach jednego funduszu inwestycyjnego podlegają tej samej częstotliwości i metodzie wyceny aktywów oraz tych samych zasad dotyczących sprzedaży i odkupu jednostek uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa w subfunduszu mogą być zamieniane na jednostki innych subfunduszy funduszy. Subfundusz nie ma osobowości prawnej.

W praktyce tworzone są subfundusze w ramach „funduszu parasolowego” w celu optymalizacji podatkowej: w funduszu z oddzielnymi subfunduszami można przenosić fundusze (odkupując jedną jednostkę uczestnictwa i w zamian za fundusze pozyskane nabywające jednostki uczestnictwa w docelowy subfundusz) między jednym subfunduszem a drugim bez płacenia podatków od konwersji (podatek jest naliczany przy wykupie, co powoduje, że fundusze są wykupywane poza funduszem).

Kontrola inwestycji

Odwrotnie niż w przypadku lokat bankowych o stałym oprocentowaniu zysk funduszu inwestycyjnego nie jest z góry znany ani gwarantowany. Nie pochodzi on z odsetek, ale ze zmian wartości papierów wartościowych i innych aktywów, w które inwestują fundusze. Im większa wartość papierów wartościowych, tym większy zysk. Wartość inwestycji można na bieżąco sprawdzać i analizować, śledząc wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu.

Horyzont czasowy inwestycji

Pozwala określić zaangażowanie na giełdzie. W przypadku inwestycji trwających kilka miesięcy zalecane są subfundusze gotówkowe. W przypadku inwestycji trzyletnich – subfundusze stabilnego wzrostu oraz inwestycji pięcioletnich i dłuższych – akcje i zrównoważone subfundusze.

Dopuszczalny poziom ryzyka

Akceptując wysoki poziom ryzyka, możesz wziąć pod uwagę inwestycje, które przy cenie wyższych wahań wartości inwestycji mogą generować wyższe zwroty – np. subfundusze akcyjne. Przy niskiej tolerancji na ryzyko lepiej inwestować w subfundusze, których wahania są niewielkie, nawet jeśli mają przynieść niższe zyski.