Fałszerstwo banknotów

949

Banknoty zostały sfałszowane na wiele sposobów, które zostały dostosowane do istniejących możliwości technicznych i zabezpieczeń zastosowanych w banknotach. Najbardziej prymitywnym, ale czasem skutecznym sposobem fałszowania było ręczne wyciągnięcie całego banknotu!
Banknoty zostały sfałszowane na wiele sposobów, które zostały dostosowane do istniejących możliwości technicznych i zabezpieczeń zastosowanych w banknotach. Najbardziej prymitywnym, ale czasem skutecznym sposobem fałszowania było ręczne wyciągnięcie całego banknotu! Stosowano również techniki litograficzne, typograficzne, cynograficzne, stalowe, kserograficzne, offsetowe, aw ostatnich latach najczęściej stosowane były komputerowe i laserowe techniki drukarskie. Jedną z metod fałszowania było również przetwarzanie autentycznych banknotów, które zostały zmienione, aby nadać im wyższą wartość. Inną metodą fałszowania było przygotowanie prawdziwych banknotów, które zostały pocięte, sklejone i utworzono dodatkowy banknot.

Banknoty były zwykle fałszowane przez zwykłych przestępców, ale należy również wspomnieć o fałszerstwach zamówionych przez rządy. Podczas II wojny światowej nazistowskie Niemcy w ramach operacji Bernhard masowo i jednocześnie doskonale podrabiały funty brytyjskie. Fałszywe banknoty Banku Emisji w Polsce zostały wydrukowane dla polskiego podziemia przez Podziemną Fabrykę Banknotów. Operacja ta trwała do końca 1942 r., Po czym wszystkie materiały do ​​produkcji fałszywych „młynarzy” zostały przeniesione do Wielkiej Brytanii, skąd zaczęły otrzymywać zrzuty fałszywej waluty. W Generalnym Gubernatorstwie niemieckie druki drukowano na przedwojennych polskich banknotach o nominale 100 złotych, co przedłużyło ich ważność. Po II wojnie światowej w Polsce nadal działało wiele fałszerstw. Procedura była obecna przez cały okres PRL, ale teraz dowiadujemy się o kolejnych fałszerzach – często młodych ludziach, którzy mają komputer i drukarkę licząc na szybkie i łatwe zarobki.

Polski kodeks karny z 1997 r. Za fałszowanie lub fałszowanie polskich lub zagranicznych pieniędzy przewiduje karę pozbawienia wolności na co najmniej 5 lat lub karę 25 lat pozbawienia wolności.

Nowoczesne banknoty mają wiele zabezpieczeń, które może odebrać przeciętny użytkownik. Ich brak lub niezgodność z oryginalnymi banknotami wskazuje, że mamy do czynienia z fałszywym banknotem.

Aby ustalić autentyczność banknotu, zwróć uwagę na:

 • wymiary banknotów,
 • rodzaj papieru (papier zawiera włókna bawełniane, które nadają banknotom charakterystyczną strukturę, zastosowanie włókien fluorescencyjnych),
 • kolor papieru i główne kolory banknotów,
 • różne zabezpieczenia:
 • znak wodny (zamazany obraz podobny do portretu, który jest integralną częścią samego papieru – znak wodny jest widoczny pod światło z obu stron),
 • nić zabezpieczająca (pionowy metalowy lub plastikowy pasek widoczny pod światło z obu stron, zamknięty w papierze i drobnym drukiem wskazującym nominał banknotu),
 • mikrodruk,
 • obecność określonych ikonograficznych fragmentów banknotów widocznych w Wielkiej Brytanii promienie,
 • obecność uzupełniających się elementów ikonograficznych – efekt slajdów (rewers-verso),
 • obecność elementów ikonograficznych widocznych w zależności od kąta patrzenia – są widoczne pod kątem prostym (efekt kątowy),
 • zastosowanie specjalnych farb: metalizowanych i zmiennych optycznie (zmiana koloru w zależności od kąta patrzenia),
 • numeracja (odpowiedni układ i kolor),
 • obecność charakterystycznych cech graficznych (odpowiednie kompozycje linii giloszowych,
 • obecność oznaczeń dla niewidomych w postaci wypukłych figur o odpowiednich kształtach charakterystycznych dla poszczególnych nominałów),
 • hologramy (widoczny na hologramie motyw graficzny zmienia się w zależności od kąta widzenia),
 • ochrona folii,
 • z wykorzystaniem techniki grawerowania stali (wklęsłodruk – druk wklęsły),
 • zabezpieczenia do odczytu maszynowego.

Jak odróżnić fałszywy banknot od prawdziwego ?

Fałszywy banknot z prawdziwego banknotu można odróżnić na pierwszy rzut oka, jeśli wiemy o funkcjach zabezpieczeń zastosowanych w banknocie. Banknot należy dotykać i oglądać pod światło i pod kątem. Brak jakiegokolwiek zabezpieczenia powinien budzić podejrzenia, ale dla pewności powinieneś sprawdzić kilka z nich. Zawsze podejrzewaj inny odcień farby, inny znak wodny lub jego brak. Na podróbkę wskazuje brak wypukłego druku uzyskanego w specjalnym procesie drukowania (w przypadku zastosowania innej techniki drukowania), brak nitki zabezpieczającej i efekt ślizgu (rewersja), brak paska lub pola z hologramem , brak farby zmiennej optycznie, użycie innego rodzaju papieru.

Fałszowanie banknotów jest bardzo powszechną praktyką, o wiele bardziej opłacalną niż fałszowanie monet. Zakłada się, że tylko 1 lub 2 na 10 000 banknotów jest fałszywych. Dolary amerykańskie i banknoty euro są najbardziej narażone na podrabianie.

Postępy w technikach cyfrowego przetwarzania obrazu ułatwiają fałszowanie. W 1995 r. Mniej niż 1% podrobionych banknotów wykrytych w Stanach Zjednoczonych zostało wyprodukowanych cyfrowo. W 2002 r. Odsetek ten wzrósł do prawie 40%. Fałszerze coraz częściej stosują metody cyfrowe, ponieważ postęp technologiczny ułatwia i zmniejsza koszty fałszowania tą metodą. W przeszłości poważne fałszowanie banknotów było domeną tylko zorganizowanych grup przestępczych, które stosowały tradycyjne metody drukowania wymagające wysokich umiejętności i posiadania odpowiedniego sprzętu. Obecnie banknoty coraz bardziej oszukańczo podobne do oryginału są produkowane przy użyciu zwykłych domowych systemów komputerowych.

W związku z tym podjęto kroki w celu zapobieżenia fałszowaniu przy użyciu technik komputerowych poprzez umieszczenie odczytywanych maszynowo zabezpieczeń na banknotach. Ze względu na fakt, że wiele zabezpieczeń jest trudnych dla fałszerzy, często rezygnują z ich umieszczania. Ułatwia to wykrywanie takich podróbek – dlatego zawsze należy zachować czujność.

Nowoczesne zabezpieczenia banknotów są bardzo zaawansowane, a jednocześnie niewystarczające, aby całkowicie wyeliminować fałszowanie. Mają uczynić fałszowanie pieniędzy tak trudnym, jak to możliwe i zminimalizować ryzyko fałszowania. Aby utrzymać przewagę nad fałszerzami, Stany Zjednoczone ogłosiły, że co 7-10 lat będą wprowadzać nowe wzory amerykańskiej waluty. Podobne rozwiązania można również oczekiwać w Europie. Na początku 1998 r. Komisja Europejska (Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) powołała grupę ekspertów, których zadaniem było monitorowanie ryzyka fałszowania nowej waluty i odkrywanie nowych technik jej zabezpieczania.

Nowoczesne metody drukowania banknotów i coraz lepsze bezpieczeństwo wymagają stosowania coraz bardziej zaawansowanych technik fałszowania. Z punktu widzenia kolekcjonerów kwestia fałszowania historycznych banknotów jest znacznie bardziej interesująca, ponieważ są narażeni na ich niechciane pozyskiwanie. Czasami zbierane są również fałszywe banknoty, ale kolekcjoner powinien wiedzieć, jakie banknoty włącza do kolekcji.