Slippage – Poślizg cenowy

co to jest slippage- definicja

3977

Co to jest slippage na rynku Forex i kontaktów CFD

Slippage oznacza poślizg cenowy występujący na rynku kontraktów CFD jak i na innych rynkach finansowych.

Poślizg cenowy slippage jest jedną z tych chwil podczas realizacji transakcji gdy cena przekracza nasz poziom stop loss lub take profit lub zlecenia z limitem. Slippage występuje w okresach niezwykle wysokiej lub bardzo niskiej płynności na rynku. Takim momentem może być publikacja ważnych danych ekonomicznych lub interwencja banku narodowego. Poślizg ten występuje zarówno na rynku giełdowym jak i na rynku forex i powoduje nieprzewidywalne konsekwencje.

Sippage definiuje się jako różnicę między przewidywaną, a rzeczywistą ceną wykonania zlecenia

Na rynku akcji, poślizg cenowy występuje najczęściej w czasie przerw w notowaniach na rynku. Jeśli zamierzasz otworzyć transakcję na rynku akcji z wyznaczoną ceną uważaj na luki rynkowe. Podczas luki cenowej zlecenie zostanie zrealizowane po pierwsze możliwej cenie jak została odnotowana na rynku co może zaburzyć działanie twojej strategii niszcząc zakładany poziom zysku do ryzyka. Między innymi dlatego na rynku akcji popularny jest daytrading czyli otwarcie i zamknięcie transakcji podczas tej samej sesji handlowej tak aby nie doszło do luki cenowej podczas otwarcia giełd dnia następnego. Pamiętaj również, że poślizg cenowy może wystąpić zarówno na twoją niekorzyść jak i korzyść. Jednak rezultatów nie da się przewidzieć. Dlatego aby zabezpieczyć się przed stratami należy rozsądnie dobierać poziom dźwigni finansowej i wielkość lotu.

slippage - poślizg cenowy
poślizg cenowy podczas luki

Na rynku walutowym, poślizg może wystąpić zarówno z powodu luk cenowych jak i z powodu dużych ( zazwyczaj instytucjonalnych) zleceń, które mają tendencję do przeskoczenia ceny o 20-30 pipsów. Gdy natrafimy na taką sytuację na rynku broker forex zrealizuje nasze zlecenie po najlepszej możliwej cenie, która pojawi się na rynku.

Slippage podczas handlu na forex można zauważyć podczas przełamywania kluczowych poziomów wsparcia i oporu szczególnie jeśli dana para walutowa znajduje się przez dłuższy czas w konsolidacji. Podczas konsolidacji rynek zbiera zlecenia od inwestorów, którzy coraz bardziej się niecierpliwią aż w końcu następuje Breakout czyli przełamanie kluczowego poziomu, które zazwyczaj jest bardzo gwałtowne. W tym czasie bardzo dużo osób zarabia ogromne pieniądze, a druga grupa traderów po prostu łapie stop lossy.

Slippage – przykład

poślizg cenowy forex
poślizg cenowy forex

Zakładając, że chcesz umieścić zlecenie na końcu krótkiej zielonej świecy w podświetlonym obszarze z take profitem ustawionym kilka pipsów poniżej wejścia, taką transakcja spotkałaby się z wystąpieniem poślizgu cenowego slippage. Długa czerwona świeca wywołała gwałtowny spadek na rynku. Z powodu braku płynności czyli braku zleceń w arkuszu zlecenie zostałoby zrealizowane po innej cenie niż zamierzaliśmy je otworzyć.

Jak widać na przykładzie głównym problemem w slippage jest to, że transakcja realizuje się po innej cenie niż zamierzaliśmy ją otworzyć. Takie zachowanie rynku przede wszystkim zwiększa ryzyko i uniemożliwia jego skuteczną kontrolę. Należy jednak pamiętać, że slippage może zadziałać zarówno na naszą korzyść przynosząc większy zysk jak i niekorzyść powiększając naszą stratę.

Rodzaje Slippage

Poślizgi cenowe możemy podzielić na pozytywne jak i negatywne, który wytłumaczymy na przykładzie.

Możesz złożyć zlecenie transakcji po kursie 1.3150

  • Pozytywny slippage (pozytywny poślizg cenowy) występuje, gdy transakcja kupna wykonana jest po cenie 1.3120 ( co daje 3 pipsy dodatkowego zarobku )
  • Negatywny slippage (negatywny poślizg cenowy) występuje, gdy transakcja kupna wykonana jest po cenie 1.3180 (odbiegając o 3 pipsy od planowanego poziomu wejścia w transakcję )

Czy poślizgu cenowego można uniknąć ?

Niestety odpowiedź brzmi nie. Niezależnie od brokera forex jakiego wybierzesz, slippage jest tym zjawiskiem, które każdy trader prędzej czy później spotka na swojej drodze. Wbrew powszechnej opinii wystąpienie poślizgu nie oznacza, że broker działa przeciwko tobie. Z reguły jest wręcz na odwrót. Oznacza to, że handlujesz na realnym rynku. Slippage jest sytuacją wyjątkową i zdarza się podczas handlu na danych w określonych godzinach jak i w innych nagłych zjawiskach takich jak np. ostatnia interwencja Banku Szwajcarii w obronie franka szwajcarskiego. Jeżeli spotkałbyś się ze zjawiskiem ciągłego przesuwania twoich transakcji zmień brokera forex. Oznacza to, że broker stosuje niewłaściwe praktyki.

Podczas codziennego tradingu wystąpienie poślizgu cenowego nie powinno być dla ciebie powodem do niepokoju. Aby ograniczyć występowanie slippage nie handluj kilka minut przed i kilka minut po wystąpieniu takich danych ekonomicznych jak NFP, ogłoszenie bezrobocia, stopy procentowe gdzie występuję zwiększona zmienność i tak naprawdę to roboty forex zaczynają anulować i wystawiać nowe zlecenia co powoduje gwałtowne ruchy widoczne na wykresie.

Poślizg cenowy na forex podsumowanie

W branży forex termin „poślizg” dotyczy różnicy między oczekiwaną i faktyczną ceną realizacji inwestycji.

Jeśli cena realizacji jest lepsza niż żądana przez Klienta, nazywa się to „dodatnim poślizgiem”. Jeśli cena realizacji jest niższa niż żądana przez Klienta, nazywa się to „ujemnym poślizgiem”.

Należy pamiętać, że „poślizg” jest normalnym zachowaniem i charakterystyczną cechą rynków forex* charakteryzujących się wysoką płynnością z powodu ważnych informacji, wydarzeń gospodarczych i otwarć dnia. Oznacza to, że nie możemy zagwarantować możliwości inwestowania zgodnie z wiadomościami gospodarczymi.

Należy zwrócić uwagę, że w niestandardowych warunkach rynkowych cena realizacji inwestycji może istotnie odbiegać od zażądanej ceny. Może to nastąpić na przykład w następujących sytuacjach:

a)Podczas otwierania rynku.
b) W trakcie informowania o ważnych wydarzeniach gospodarczych.
c) W okresach o wysokiej zmienności, w których cena istotnie zmienia się w górę lub w dół względem deklarowanej.
d) W czasie szybkiej zmiany cen, gdy cena wzrośnie lub spadnie podczas jednej sesji handlowej w takim stopniu, że zgodnie z zasadami danej wymiany handel zostanie zawieszony lub ograniczony, albo w czasie uruchamiania danej sesji.
e)Przy zbyt małej płynności na rynku w celu realizacji określonych obrotów po deklarowanej cenie.