FCA – Financial Conduct Authority

1525

FCA – Financial Conduct Authority – Urząd ds. Postępowania Finansowego w Wielkiej Brytanii. Jego odpowiednikiem jest poski KNF.

Niezależny organ pozarządowy, Financial Conduct Authority, jest odpowiedzialny za regulację brytyjskiego sektora usług finansowych.

Financial Conduct Authority (FCA) powstała w 2013 roku w następstwie ustawy o usługach finansowych (2012) i zastąpiono Financial Services Authority (FSA). FCA wprowadzono z nowymi ramami regulacyjnymi i mandatem do utrzymania zarówno stabilności rynków finansowych w Wielkiej Brytanii, jak i bezpiecznego prowadzenia firm świadczących usługi finansowe.

Struktura organu regulacyjnego FCA obejmuje organ nadzoru ostrożnościowego Banku Anglii (inny następca FSA) oraz Komitet Polityki Finansowej . FCA jest odpowiedzialna za prowadzenie około 58 000 firm, które zatrudniają 2,2 miliona osób i wnoszą około 65,6 miliarda funtów rocznych dochodów podatkowych do gospodarki Wielkiej Brytanii.

Czym się zajmuje FCA ?

FCA ma szerokie uprawnienia, które wykorzystuje do realizacji trzech celów operacyjnych:

  • Aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony konsumentów
  • W celu zwiększenia integralności rynku i ochrony brytyjskiego systemu finansowego
  • Promowanie konkurencji w interesie konsumentów

FCA jest uprawniona do wprowadzenia i egzekwowania przepisów rządzących brytyjskim sektorem usług finansowych – i może badać zarówno organizacje, jak i osoby podejrzane o ich naruszenie. Władza FCA obejmuje zasadniczo:

Regulacja

FCA określa minimalne standardy, które produkty usług finansowych – takie jak emerytury, karty kredytowe, ISA i inwestycje – muszą spełniać, aby wejść na rynki, i może zmusić firmy do wycofania lub zmiany tych produktów, które nie są wystarczające. Ostatecznie FCA ma prawo zakazać produktów finansowych na okres do jednego roku – i zdecydować, czy nałożyć zakaz na czas nieokreślony po tym okresie.

Nadzór

FCA pełni funkcję nadzorczą z bankami i innymi instytucjami płatniczymi, zapewniając, że traktują swoich klientów uczciwie, działają bezpiecznie i nie zachowują się w sposób, który hamuje konkurencję lub stwarza niedopuszczalne ryzyko dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Pranie pieniędzy jest szczególnym celem FCA: banki i inne firmy finansowe muszą przestrzegać określonych przepisów dotyczących zgodności z AML , w tym monitorowania podejrzanych działań, przeprowadzania ocen ryzyka i wyznaczania urzędników sprawozdawczych.

Upoważnienie

Wszyscy brytyjscy dostawcy usług finansowych, firmy inwestycyjne i konsumenckie firmy kredytowe muszą być zarejestrowani i autoryzowani przez FCA. Proces składania wniosku może trwać od 6 do 12 miesięcy i wiąże się z opłatą. Firmy muszą wykazać, że spełniają normy prawne i będą współpracować z FCA w sposób otwarty i proaktywny.