Kwotowanie na rynku walutowym

1989

Kwotowanie jest niezwykle ważnym pojęciem w przypadku par walutowych. Wyraża ono, ile w jednej walucie jest warte drugie. Jest ono ważne, gdy ktoś wyjeżdża za granicę i potrzebuje innej waluty lub gdy decyduje się na handel walutami na rynku forex. Jaka jest różnica między notowaniami pośrednimi i bezpośrednimi i jakie jest tego znaczenie dla inwestora walutowego?

Na Forex transakcje przeprowadzane są przez pięć dni w tygodniu. Każda sprzedaż czy kupno, choćby pary EUR/PLN, dotyczy przy tym dwóch walut.

Czym jest kwotowanie par walutowych?

Kwotowanie jest określeniem wartości jednej waluty w innej. Określa ona, ile jednostek kwotowanej waluty potrzeba, aby kupić jedną jednostkę waluty bazowej. Na przykład, gdy USD/PLN = 4,00 za jednego dolara, należy zapłacić 4,00 złotego. Notowanie jest zazwyczaj podawane z czwartym miejscem po przecinku.

W codziennym użytkowaniu, dzięki kwotowaniu, każdy może przeliczyć ceny produktów zagranicznych na walutę krajową i odwrotnie. Ile jedna waluta jest warta w drugiej zależy również od tego, po jakim kursie można wymienić walutę krajową na walutę obcą w kantorze.

Kwotowania mają duże znaczenie w kontekście handlu na rynku Forex. Jest to pojęcie ściśle związane z rynkiem walutowym, więc każdy inwestor powinien coś o nim wiedzieć. Jest to podstawa, bez której trudno jest zrozumieć, jak działają inne mechanizmy. Jeśli chodzi o rynek Forex, ważne jest, aby na samym początku zdać sobie sprawę, że nigdy nie handluje się jedną, lecz dwiema walutami. Otwierając pozycję, inwestor kupuje jedną walutę i równocześnie sprzedaje drugą.

Pary walutowe są przedmiotem obrotu na rynku walutowym. Pierwsza waluta w parze jest zawsze walutą bazową, a druga walutą kwotowaną. Wygląda to tak: waluta bazowa/waluta kwotowana. Jak już powiedzieliśmy, kwotowanie wyraża wartość waluty bazowej w walucie kwotowanej.

Jak kwotowane są pary walutowe?

Każda transakcja na rynku Forex obejmuje dwie waluty, ponieważ polega na jednoczesnym kupowaniu jednej waluty i sprzedaży drugiej. Kurs wymiany, według którego podawane są pary walut, odzwierciedla stosunek, przy którym jedna waluta może zostać wymieniona na inną walutę na rynku.

Pierwsza waluta w parze nosi nazwę „waluta bazowa”, a druga „waluta kwotowana

Przykład: podczas handlu euro (EUR) w stosunku do dolara amerykańskiego (USD) walutą bazową jest euro (EUR), a wlautą kwotowaną amerykański dolar (USD). Podobnie w przypadku handlu funtem brytyjskim względem jena japońskiego (GBP/JPY), walutą bazową jest funt brytyjski (GBP) i jen japoński jest kwotowany (JPY). Która waluta w parze jest walutą bazową, a która jest walutą kwotowaną, wynika z historycznej umowy rynkowej.

Wartość waluty bazowej wynosi zawsze 1, a kurs walutowy odzwierciedla wartość waluty, jaką jest warta jednostka waluty bazowej.

Zakładając, że kurs w naszym przykładzie z EUR/USD wynosi 1,1530. Oznacza to, że jedno euro jest warte 1,1530 dolara amerykańskiego. Jeśli kurs wymiany w parze EUR/USD wzrośnie, oznacza to, że względna wartość euro względem dolara wzrosła. Jeśli spadnie, oznacza to, że euro jest relatywnie mniej wartościowe niż dolar.

Dlaczego kurs wymiany ma dwie ceny?

Podobnie jak w przypadku wszystkich instrumentów finansowych, dla par walutowych podawane są dwie ceny – cena „bid” (najwyższa cena, po której ktoś chce kupić instrumentf inansowy) i cena „ask” (najniższa cena, po której ktoś che sprzedać instrument finansowy). Zazwyczaj istnieje niewielka różnica między tymi cenami, a cena kupna BID jest nieco niższa niż cena sprzedaży ASK.

Zależnie od rodzaju transakcji, interesować Cię będzie jedna z tych cen. Osobę sprzedającą EUR USD interesować powinna cena bid, a kupującą cena ask.

W zależności od rodzaju transakcji będziesz zainteresowany jedną z tych cen. Inwestor sprzedający parę EUR/USD powinien być zainteresowany ceną BID, a kupujący powinien spoglądać na cenę ASK.

Rynek walutowy nie różni się zatem od rynku akcji pod tym względem. Na przykład akcje PKO BP notowane są po cenie 50,64–50,70. Pierwsza cena (to BID) to ta, po której dokonujesz transakcji sprzedaży akcji, a druga cena (ask) to cena, za którą możesz kupić akcje banku.

Cena bid znajduje się zawsze po lewej, a cena ask po prawej stronie. Różnica pomiędzy ceną ask, a ceną bid to „spread”. Używając przykładu z EUR USD, kurs mógłby wynosić 1,2730 – 1,2731. Oznacza to, że możesz sprzedać EUR USD po 1,2730 (czyli po cenie bid) i kupić EUR USD po 1,2731 (cenie ask). Spread pomiędzy tymi dwoma cenami wynosi jeden pips.

Cena bid jest zawsze po lewej stronie, a cena sprzedaży ask – po prawej. Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży to tak zwany „spread”. Na przykładzie z EUR/USD kurs wymiany może wynosić 1,5300 – 1,5301. Oznacza to, że możesz sprzedawać EUR USD po 1,5300 (sprzedaż jest po cenie BID) i kupować instrument EUR/USD po 1,5301 (kupno jest po cenie ASK). Różnica między ceną ASK i ceną BID wynosi 1 pips.