Dziel i rządź doradco – portfelem na zlecenie

1134

…Bardziej VIP-em nie można już chyba być… w świecie finansów. Firmy zarządzające portfelami inwestycyjnymi na zlecenie to instytucje inwestujące środki klientów w ich imieniu, ale na zasadzie odrębnych portfeli.

Doradca (tak tak, osobisty, licencjonowany przez KNF opiekun takiego portfela), zarządza nim na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez klienta firmie zarządzającej, podejmując decyzje inwestycyjne w imieniu i na rachunek klienta, wydając dyspozycje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i wykonując inne czynności z tym związane. Różnica między „zwykłym” zarządzaniem portfelem (wspólnym dla wszystkich klientów funduszu), a indywidualnym portfelem na zlecenie polega na wysokości środków – to opcja dla zamożnych, gdyż w portfelu musi być 50.000 zł albo 100.000 zł.

Atutem tego typu firm, podobnie jak w przypadku funduszy inwestycyjnych, jest dysponowanie zapleczem analitycznym, bieżącym dostępem do informacji oraz wiedzą z zakresu inwestycji na rynku instrumentów finansowych, o co indywidualnemu inwestorowi raczej trudno…