Formacja Motyla ( Butterfly )

2306

Formacja harmoniczna Butterfly (Motyla) – Jak ją rozpoznać?

W ostatnim artykule poruszyliśmy temat formacji harmonicznej Gartleya. Mam nadzieję, że spodoba ci się ta sekwencja ruchów cen i używasz jej w swoim habdlu. Istnieje więcej formacji harmonicznych opartych na zależnościach poziomu Fibonacciego i chcielibśmy o nich  porozmawiać. Odnosząc się do „Analizy technicznej rynków finansowych” Johna J. Murphy’ego, odnosimy się do formacji jako do”pewnych kształtów lub wzorów, które pojawiają się na wykresach cen akcji lub towarów. Formacje mogą być pogrupowane w osobne kategorie i wykorzystywane do prognozowania przyszłych zmian cen. „Wzory” i „kształty” można bez wątpienia uznać za struktury harmoniczne. Prawidłowa interpretacja i wykorzystanie wzorców w znacznym stopniu przyczyni się do poczucia satysfakcji z handlu.

Dzisiaj zamierzamy podzielić na części pierwsze formację Butterfly, która, podobnie jak Gartley, opiera się na sekwencji XABCD i zależności pomiędzy współczynnikami Fibonacciego. W oparciu o statystyki i ruchy cen, wzór motyla jest jednym z najczęstszych wzorów harmonicznych na wykresach. Poznaj więc jego najważniejsze założenia oraz strategię otwierania i zamykania transakcji.

Formacja Butterfly podobnie jak Gartley oraz inne formacje harmoniczne dzieli się na dwa typy:

  • Formacja wzrostowa
  • Formacja spadkowa

Butterfly (Motyl) Wzrostowy

Aby zilustrować związek pomiędzy poszczególnymi falami i poziomami Fibonacciego, użyję przykładu Butterfly. Cała formacja zaczyna się od wznoszącej się fali XA, po której widzimy korektę w dół, tworząc falę AB. Punkt B powinien oscylować pomiędzy poziomami 50-78,6 zniesienia fali XA. Następna fala wznosząca tworzy segment BC, który powinien być zakończony w dość szerokim zakresie pomiędzy 38,2-88,6 współczynników Fibonacciego fali AB. Ostatnią falą formacji jest segment CD, na którego koniec należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ jego koniec jest potencjalnym punktem zwrotnym (PPO).

Szukając końca fali spadkowej i lokalizacji punktu D, określamy dwa pomiary: zniesienie fali XA i zniesienie fali BC.  Punkt D powinien znajdować się pomiędzy poziomami 113-161,8 XA i 161,8-261,8 BC.

Formacja Motyla Butterfly
Formacja Motyla Butterfly

Tym samym w procesie kształtowania się formacji Butterfly szczególnie powinno zwracać się uwagę  na dwa elementy:

  • Punkt B umiejscowiony jest w ścisłym przedziale 50-78,6 fali XA (w przypadku Gartleya jest to dokładnie poziom 61,8);
  • Punkt D „przebija” punkt X i może występować w istotnej odległości od miejsca rozpoczęcia formacji, negując tym samym formację Gartley.

Podsumowując, Butterfly jest strukturą zewnętrzną XABCD (otwartą), podczas gdy Gartley jest strukturą wewnętrzną (zamkniętą). Podstawowe dane zależności rozróżniają ten wzorzec. Przykład „formacji wzrostu motyla” poniżej. Formacja motyla Butterfly

Butterfly (Motyl) spadkowy

Podobnie jak w przypadku formacji wzrostowej, cały ruch rozpoczyna się od fali XA, która w tym przypadku jest skierowana w dół.

Butterfly motyl spadkowy

Następnie kształtuje się korekta- odcinek AB, punkt B musi znajdować się w przedziale 50-78,6 poziomów Fibonacciego odcinka XA.

Butterfly motyl spadkowy

Następnie obserwujemy falę BC, w której punkt C powinien oscylować pomiędzy zniesieniem 38,2-88,6 odcinka AB.

Butterfly motyl spadkowy

Ostatnim elementem formacji jest lokalizacja punktu D, czyli potencjalnego punktu zwrotnego. Istnieją dwie możliwości jego lokalizacji. Po pierwsze, zniesienie odcinka XA.

Butterfly motyl spadkowy

Po drugie zniesienia odcinka BC.

Butterfly motyl spadkowy

Zawieranie transakcji przy wykorzystaniu formacji harmonicznej butterfly (motyla)

Po prawidłowym zinterpretowaniu formacji motyla, kolejnym krokiem do dokonania zyskownej pozycji jest cierpliwe oczekiwanie na pojawienie się formacji świecowej w strefie PPO.  W poniższym przykładzie, na wykresie dziennym pokazano prospadkowy pin bar. Po zamknięciu świecy składamy zlecenie oczekujące poniżej jego minimum i jednocześnie składamy zlecenie stop loss powyżej punktu D oraz zlecenie take profit w punkcie A. Tak więc, nawet przed aktywacją zlecenia, znamy stosunek zysku do straty, który w tym przykładzie wynosi 5:1.

Zawieranie transakcji przy wykorzystaniu formacji harmonicznej butterfly

Po aktywacji transakcji, pierwszym celem w formacji motyla jest punkt C. Po osiągnięciu tego punktu możemy zacząć modyfikować naszą pozycję, a mianowicie: zamknąć część zlecenia, można przestawić  Stop Lossa np. na poziom break even . Należy jednak pamiętać, że głównym celem dopełniania formacji motyla jest punkt A.

Zawieranie transakcji przy wykorzystaniu formacji harmonicznej butterfly