Lokata inwestycyjna

Giełda Słownik Pojęć

1539

Lokata inwestycyjna to połączenie lokaty bankowej i inwestycji na rynku kapitałowym. Lokata inwestycyjna jest lokatą strukturyzowaną i składa się z dwóch części: bezpiecznej, która jest równoważna lokacie bankowej, która na koniec okresu umownego jest w stanie zapewnić 100% ochronę kapitału oraz lokata inwestycyjna, umożliwiająca osiągnięcie z góry określony zysk, jeżeli wdrożona zostanie konkretna strategia inwestycyjna.

Co to jest lokata inwestycyjna ?

Lokata inwestycyjna charakteryzuje się połączeniem zabezpieczenia lokaty bankowej z korzyściami płynącymi z inwestowania na giełdzie. Chodzi o to, że środki uzyskane przez bank za pośrednictwem tego depozytu są inwestowane na różnych krajowych i zagranicznych giełdach papierów wartościowych. Oprocentowanie takiej lokaty zależy od wyników indeksów giełdowych, takich jak: S&P 500 (notowanie największych amerykańskich spółek), Warsaw WIG 20 (20 największych polskich firm) lub Eurostoxx 50, Nikkei 225 i wiele innych. Ogólnie podstawą są minimum 2 indeksy. Fundusze są dzielone między nimi w różnych proporcjach, o czym informuje bank. A największą premią dla klienta jest to, że nie inwestuje sam, ale specjaliści banku robią to za niego. Aby zachęcić konsumentów do skorzystania z takiej oferty, banki podejmują część ryzyka związanego z inwestowaniem. Robią to poprzez ustawienie gwarantowanej stopy procentowej, tj. Takiej, która zostanie wypłacona po zakończeniu okresu depozytowego, niezależnie od wyników na giełdzie. Jeśli średnie stopy zwrotu są wyższe niż poziom gwarantowany, zyski zostaną podzielone między klientów i bank. W ten sposób możliwe jest uzyskiwanie dochodu z depozytów znacznie przekraczających standardowe lokaty oferowane codziennie. I należy pamiętać, że lokaty inwestycyjne nie są zawarte w standardowej ofercie bankowej, ale pojawiają się raz na jakiś czas (więc nie można ich otwierać, kiedy i jak chcesz).

Minusem takiego depozytu jest czas jego trwania. Najkrótszy trwa 6 miesięcy i może trwać 3 lata !!! Wcześniejsze wycofanie pieniędzy podlega karom w formie zapłaty tylko części należnych odsetek lub ich całkowitego zaprzestania. Pewnym pocieszeniem w tym względzie może być fakt, że depozyt ten (tylko ze względu na czas jego trwania) może być traktowany jako zabezpieczenie pożyczki (o ile oczywiście nie będzie on trwał dłużej niż depozyt). Możesz więc zarządzać swoimi pieniędzmi bez rezygnowania z większych dochodów z inwestycji na giełdzie.

Kolejną i równie ważną „barierą” jest kwestia minimalnej kwoty, na którą można utworzyć taki depozyt. Najczęściej to minimum ustalane jest na 5000 PLN, co dla wielu osób może stanowić duży problem blokowania takiej kwoty na tak długi okres czasu.