Getin bank niewypłacalny ? Ponad 450 mln złotych straty i ostatnią deską ratunku od NBP

1235

Należący do tzw. „Imperium Leszka Czarneckiego” Getin Noble Bank w piątek 26 kwietnia opublikował raport finansowy za 2018 r. Sytuacja finansowa banku jest lepsza niż w 2017 r., Mimo że Getin Noble odnotował stratę przekraczającą 450 mln zł ostatni rok. Raport wskazuje również, że pożyczka z Narodowego Banku Polskiego udzielona bankowi pod koniec ubiegłego roku uratowała go przed poważnymi problemami.

Getin Noble Bank poniósł stratę netto w wysokości 453,4 mln zł w 2018 r., Czyli o ponad 20% mniej niż kwota straty wykazanej za 2017 r., Która wyniosła 572,9 mln zł. Warto jednak zauważyć, że znacznie więcej niż połowa całkowitej straty z poprzedniego roku (275,6 mln zł) poniesionej przez Getin Noble Bank pochodzi z samego czwartego kwartału 2018 r., Co było jednak spowodowane dodatkowymi opłatami (należnymi na utratę wartości aktywów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe). Wyniosły one ponad 245 mln zł i były znacznie wyższe niż oczekiwano.

Wartość aktywów Getin Noble Banku spadła rok do roku o prawie 10 mld zł, a na koniec 2018 r. Wyniosła 49,9 mld zł.

W listopadzie ubiegłego roku NBP udzielił Getin Noble dwóch pożyczek refinansowych na kwotę 4,8 mld zł, które jednak zostały już w pełni spłacone. Pożyczki zostały udzielone ze względu na słabą płynność banku, spowodowaną tzw. Skandalem Komisji Nadzoru Finansowego z udziałem Leszka Czarneckiego, właściciela banku. Następnie w ciągu kilku tygodni klienci wycofali z banku ponad 10 miliardów złotych depozytów, co może podważyć stabilność Getin Banku i doprowadzić do niewypłacalności.

Getin Noble Bank planuje zwolnić nie więcej niż 320 osób

Getin Noble Bank planuje zmiany w strukturze organizacyjnej, które spowodują zwolnienie nie więcej niż 320 osób – powiedział bank w oświadczeniu.

Bank poinformował, że jego zarząd postanowił dalej scentralizować działania prowadzone w ramach tzw. Obszaru operacji i reorganizacji funkcji windykacji w terenie.

„Decyzja o reorganizacji struktur banku ma na celu poprawę efektywności i optymalizację kosztów” – powiedziała w ogłoszeniu Maja Stankowska, członek zarządu Getin Noble Bank.

„Zaproponujemy wybranym grupom pracowników zmianę pracy w rozbudowanym centrum operacyjnym w Jastrzębiu-Zdroju i Warszawie. Będziemy oferować wewnętrzne wsparcie dla osób poszukujących pracy wszystkim osobom objętym zwolnieniem, tzw. Zwolnieniem” – dodała.

Bank powiedział, że celem tych działań jest poprawa wydajności i wyników finansowych wypłacalności w średnim okresie.

Getin Bank zatrudnia obecnie prawie 4800 pracowników.