Giełdy w Ameryce Południowej

1235

BOVESPA – Brazylia Sao Paulo

Bovespa to indeks, w którego skład wchodzi 50 akcji spółek. Składa się z portfela akcji przedsiębiorstw, których obrót stanowi 80% obrotu giełdowego w czasie ostatnich 12 miesięcy i które brały udział w co najmniej 80% sesji giełdowych.

IPSA – Chile, Santiago

Santiago Stock Exchange – indeks 40 spółek akcyjnych o największym rocznym wolumenie obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Santiago. Akutalizacja indeksu następuje co kwartał.

Godziny otwarcia:
  • czas lokalny od 9:30 do 13:30,
  • czas polski od 13:30 do 17:30.

MERVAL – Argentyna, Buenos Aires

Indeks cenowy obliczany jako wartość portfela akcji wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Buenos Aires (Buenos Aires Stock Exchange).

Godziny otwarcia:

  • czas lokalny od 11:00 do 17:00,
  • czas polski od 15:00 do 21:00.

IPC – Meksyk, Meksyk

Indeks 35 spółek giełdowych notowanych na Meksykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Bolsa Mexicana de Valores).

Godziny otwarcia:
  • czas lokalny od 8:30 do 15:00,
  • czas polski od 15:30 od 22:00.