Transakcja spot

1550

Transakcja spot – w zakresie finansów jest to termin odnoszący się do daty realizacji transakcji kupna lub sprzedaży. Spot oznacza, że transakcja jest realizowana na rynku spot, tzn. zostanie rozliczona po cenie bieżącej, a jej rozliczenie (tzn. faktyczne przekazanie środków lub papierów wartościowych pomiędzy rachunkami kontrahentów) nastąpi najpóźniej drugiego dnia roboczego po jej zawarciu.

Spot price (cena bieżąca)

Cena spotowa oznacza bieżącą cenę, po której zawierane są transakcje kupna/sprzedaży na rynku. Transakcje muszą być wykonane natychmiastowo.

Transakcje natychmiastowe

Transakcje natychmiastowe (Today, Tomorrow, Spot) umożliwiają bieżące wymienianie walut w oparciu o aktualne kursy rynkowe.

  • Transakcja Today jest to umowa zakupu/sprzedaży walut natychmiast (tego samego dnia);
  • Transakcja Tomorrow jest to umowa zakupu/sprzedaży walut z datą rozliczenia na następny dzień roboczy;
  • Transakcja Spot jest to umowa zakupu/sprzedaży walut z datą rozliczenia po dwóch dniach roboczych od zawarcia umowy.