GPW Data

786

21 sierpnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) opublikowało listę ocenianych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie „Dane z Platformy GPW jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji do wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym”. Jej koszt szacuje się na 8,3 mln zł, przy czym środki finansowe NCBR wynoszą 4,2 mln zł.

  • Projekt „Dane GPW” jest jedną z naszych kluczowych inicjatyw strategicznych i jest zgodny ze Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego, zakładającą m.in. wprowadzenie standardów raportowania elektronicznego w technologii „Inline eXtensible Business Reporting Language”. ( iXBRL ). Umożliwienie automatyzacji procesu udostępniania i analizy danych giełdowych jest bardzo ważne dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Projekt ten pozwoli nam wyznaczyć nowe trendy w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych na polskim rynku kapitałowym – mówi Piotr Borowski, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sztuczna inteligencja i uczenie się maszynowe

Projekt „Dane GPW” będzie oparty na metodach uczenia się maszynowego i sztucznej inteligencji i pozwoli uczestnikom rynku kapitałowego podejmować decyzje związane z inwestowaniem na giełdzie w sposób bardziej optymalny i szybszy niż obecnie. System danych GPW umożliwi szybką wymianę danych rynkowych, ich analizę i przetwarzanie, a także budowanie własnych algorytmów transakcyjnych inwestorów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

  • Wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych narzędzi ułatwiających analizę danych rynkowych i procesu inwestycyjnego, a także pozwalających na dalszy rozwój nowoczesnych form obrotu, w tym handlu algorytmicznego, jest bardzo ważne dla rozwoju i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego. Udział obrotu algorytmicznego w obrocie akcjami na GPW wynosi ok. 10%, a na największych platformach obrotu w Europie i USA ok. 70% (dane za 2018 r.). Wdrożenie podobnego systemu przez inne rozwinięte giełdy przełożyło się zarówno na wzrost zainteresowania inwestorów spółkami giełdowymi, jak i na wzrost obrotów”

Prace rozpoczną się w tym roku

Prace nad Projektem rozpoczną się w tym roku, a pierwszym etapem będzie budowa modeli sprawozdawczości finansowej zgodnych z obowiązującymi standardami sprawozdawczości elektronicznej. Kolejne działania skoncentrują się na budowie systemu raportowania, a następnie na dostarczeniu narzędzi wspierających inwestycje. Realizacja projektu planowana jest na drugą połowę 2021 roku.

Projekt „Dane GPW” jest realizowany w ramach strategicznych inicjatyw GPW i jest związany z obszarem działalności informacyjnej GPW. Jego rozwój jest istotny z punktu widzenia dywersyfikacji przychodów Grupy Kapitałowej GPW.