Awers i Rewers

1564

Awers i rewers (po łacinie) są to dwie strony ozdobionego płaskiego przedmiotu, pokryte z jednej lub z obydwu stron obrazami, grafikami lub nadrukami, zawierające płaskorzeźbę, obraz wykonany przez ukorzenienie, kucie lub w inny sposób ozdobiony. Awers i rewers występują jednocześnie na danym przedmiocie występują tylko wtedy, gdy istnieje swobodny dostęp do obu powierzchni danego obiektu, z których jedna jest jedyną lub główną stroną z prezentowaną treścią.

Ważniejszą stroną jest awers, podczas gdy rewers zawiera zawartość uzupełniającą lub jest po prostu „grzbietem,plecami” przedmiotu. W sensie bardziej ogólnym, awers jest stroną przednią czegoś, zwaną też w tym sensie stroną „prawą”, a rewers jest stroną tylną, zwaną też stroną „lewą”.

Ogólnie rzecz biorąc, terminy te są używane w odniesieniu do obiektów artystycznych o wyżej wymienionych cechach, a ich głównym obszarem zastosowania jest numizmatyka.

Awers, jako strona główna i oficjalna, pozostaje więc zasadniczo niezmieniony graficznie, zawiera godło narodowe, czasem także portret władcy (w polskim złotym jest to godło).

Rewers jest stroną odwrotną w stosunku do awersu, stroną zawierającą zwykle mniej ważne informacje – różne motywy ikonograficzne, takie jak budynki, popiersia sławnych ludzi itp. Rewers jest to strona zawierająca zwykle mniej istotne informacje – różne motywy ikonograficzne, np. budynki, popiersia sławnych ludzi, itp.