W październiku pojawiły się długoterminowe objawy, że dwuletni trend spadkowy traci na sile

723

W październiku pojawiły się długoterminowe objawy, że dwuletni trend spadkowy traci na sile po osiągnięciu ekstremalnie wysokiego poziomu cen sprzedaży. Wynikiem może być próba zbudowania dna około 20,00. Potwierdza to nie tylko dźwięk i układ świec tygodniowych, ale także analiza dynamiki siły trendu i zmienności. Znakiem ostrzegawczym, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo korekty jest również dywergencja z oscylatorem RSI(14) obliczonym dla przedziału tygodniowego. Obszary, w których próbuje się ustabilizować cenę przy wyraźnym wzroście wolumenu, nie są bez znaczenia: jest to szczyt pierwszej połowy 2016 roku, ale przede wszystkim strefa dolnego pasma kanału spadku długoterminowego. Opór zostanie ostatecznie potwierdzony wyjściem ponad 26,00. Notowania JSW

WIG20: mocny start, słabszy finisz

Kontrakty na najważniejsze indeksy giełdowe w piątkowe popołudnie są na niższym poziomie. Kontrakty terminowe na WIG20 radzą sobie gorzej niż najważniejsze i znajdują się ponad 0,5% poniżej linii. Kurs spada do 2270 punktów. Ważne wsparcie znajduje się o kilkanaście punktów niżej, a opór wynosi około 2285 punktów. Od początku miesiąca WIG20 wzrósł o ponad 3 procent. W międzyczasie przegrały tylko 4 firmy. Cena DINO spadła o 4%, a PEKAO SA o 2,6%. Skromne rabaty oferowały LOTOS i PLAY. W ostatnich dniach w czołówce znalazły się firmy górnicze. KGHM podniósł cenę o 15%. JSW jest o 9% wyższa niż na koniec października i stara się zbudować długoterminową dziurę i przełamać dwuletni trend spadkowy. Notowania podlegają znacznym wahaniom: zakres wahań w tym tygodniu wynosi prawie 5 zł, co stanowi około 25% ceny akcji na koniec października. Bardzo znacząco wzrosły również akcje spółek Tauron i PGE.