Handel na danych nie popłaca

1788

Publikacja ważnych danych makroekonomicznych przynosi duży chaos na rynkach. Początkujący inwestorzy bardzo często handlują podczas odczytów najważniejszych danych, m.in. PKB, danych z rynku pracy oraz podczas konferencji banków centralnych. Poniżej przedstawiamy przykłady jak publikacja może wpłynąć na wartość portfela inwestycyjnego.

USA PKB q/q

Bardzo dobry przykład dlaczego inwestowanie w czasie publikacji danych makro jest obarczone sporym ryzykiem mieliśmy 29 sierpnia 2012, kiedy w USA o 14:30 publikowany był odczyt PKB za II kwartał. Wynik był taki sam jak oczekiwania analityków: 1,7%. W chwili publikacji wykres wyglądał następująco:

przed_pkb_usa

Pierwsze reakcje były optymistyczne, skutkujące aprecjacją GBP. Inwestorzy oczekujący spadków mogli się czuć zawiedzeni a ich pozycje mogły ( w zależności od strategii) zostać pozamykane na Stop Lossach (aktywowanych przez długie górne cienie).

Handel na danych

Po kilkunastu minutach sytuacja się jednak odwróciła i para gwałtowanie się osłabiła. Często bywa, że wtedy zawiedzeni inwestorzy wchodzą na rynek ponownie z racji faktu, że ich początkowe założenie miało rację. Jednak kilkanaście minut później cena wróciła do punktu początkowego a na wykresie widzimy typowe bujnięcia w obie strony powodujące zamieszanie (i często straty) wśród inwestorów.

handel na danych ekonomicznych

Konferencja szefa FED-u

Tuż przed rozpoczęciem konferencji cena znajdowała się poniżej zielonej linii, która ograniczała długoterminowy trend spadkowy. Widzimy, że w oczekiwaniu na konferencję inwestorzy kupowali Euro, co było oznaką ich pozytywnego nastawienia do słów, jakie mają paść z ust szefa FED-u.

Konferencja szefa FED

Pierwsza część wystąpienia to mocna deprecjacja zobrazowana w długim dolnym cieniu poprzedniej świecy. Zaraz potem około 20min po starcie przemówienia nastroje zmieniły się o 180 stopni i inwestorzy postanowili ponownie zaatakować linie trendu.

handel dane makro

Na tym etapie widzimy ogromne niezdecydowanie rynku, skutkujące atakami na przemian jednej i drugiej strony. Są to warunki szczególnie niebezpieczne dla osób inwestujących bez wyraźnej strategii oraz dla osób podporządkowujących swoje decyzje emocjom, które podczas takich ruchów wyraźnie wzrastają i to nie tylko u inwestorów detalicznych. Wariant wzrostowy zostaje jednak dosyć szybko zaniechany i 45min później mamy powrót w rejon sprzed rozpoczęcia konferencji.

2...43min_po_wystapieniu_fed

Konferencja EBC i odczyt nowo zarejestrowanych bezrobotnych w USA

Podczas konferencji organizowanych przez Europejski Bank Centralny dochodzi w ostatnich czasach do sporych przetasowań na rynku. Nie inaczej było na początku czerwca 2012, kiedy Inwestorzy wyczekiwali słów Mario Draghiego na temat skupu obligacji państw strefy Euro. Jednocześnie z konferencją publikowane były cotygodniowe dane z rynku pracy USA a dokładniej nowo zarejestrowani bezrobotni.

handel po publikacji

Na pierwszym wykresie widzimy moment przed publikacją danych i rozpoczęciem konferencji EBC. Ostatnie wzrosty widoczne na wykresie to rezultat pozostawienia stóp procentowych na tym samym poziomie przez EBC (decyzja obwieszczona 45min wcześniej – 13:45). Eurodolar szybko zareagował solidnym wzrostem, który po parunastu minutach zaczął tracić na wartości. 5 min po pierwszych słowach Mario Draghiego cały ostatni wzrost został skasowany i to z nawiązką. Inwestorzy zignorowali jednocześnie nieco lepsze dane z rynku pracy w USA.

handel 5min po danych

45 minut po danych wykres przedstawiał się następująco, widzimy powrót do sytuacji sprzed 13:45.

45 minut po danych wykres

Traderzy, którzy otworzyli zlecenia kupna przy pierwszych pozytywnych reakcjach na działania EBC (wzrosty po komunikacie o pozostawieniu stóp procentowych na tym samym poziomie), mogli zostać złapani w pułapkę, tak samo Ci, którzy kupowali bazując na wzrostach mających miejsce podczas oczekiwania na ważne odczyty. Zawiodły się także osoby, które przewidywały spadki na tej parze, wystosowane górnymi cieniami po publikacji decyzji w sprawie stóp procentowych. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że rozpiętość ruchów cen przez 30min znacznie przekraczał ostatnie wahania.

Podczas gry na danych, jeżeli posiadamy otwarte pozycje, najlepiej będzie je odpowiednio zabezpieczyć zleceniami ochronnymi Stop Loss i Take Profit. Szybki mocny ruch może znacznie powiększyć nasze konto jedynie pod warunkiem, że będziemy mieli na tyle szczęścia, aby znaleźć się po dobrej stronie rynku przed publikacją i gwałtowne ruchy ceny nie wyczyszczą naszej pozycji na stop lossie. Jeżeli jednak takiego stop lossa nie posiadamy, bycie po złej stronie rynku może skończyć się dla nas stratą, która znacznie przewyższy nasze wyobrażenia. Bycie po dobrej stronie rynku przed publikacją to jeszcze nie wszystko, jak widzimy na powyższych przykładach należy jeszcze w odpowiednim miejscu zrealizować zysk, co przy gwałtownych nieprzewidywalnych ruchach jest dużo cięższe niż podczas harmonijnego handlu.