Wprowadzenie do strategii Price Action

1464

Poziom trudności strategii handlu walutami waha się od bardzo prostego do wysoce złożonego. Jeśli jesteś nowym traderem, warto, abyś przede wszystkim zapoznał się jak najlepiej z podstawowymi, technicznymi wykresami i schematami, nim przejdziesz do spraw bardziej skomplikowanych.

Innymi słowy, wykresy z mniejszą liczbą zakręconych linii są najlepsze, przynajmniej na samym początku.

Czym jest strategia Price Action?

Price Action to strategia polegająca na podejmowaniu decyzji w oparciu o „nagi” wykres cenowy. W swojej najprostszej formie Price Action jest formą technicznej analizy skupiającej się wyłącznie na cenach historycznych, przeszłych.

Price Action nigdy nie powie ci, co się stanie – mówi tylko o tym, co się już stało. Z tej przyczyny można ją postrzegać jako wskaźnik, który nigdy nie kłamie.

Jednym z kluczowych aspektów strategii Price Action jest umiejętność odróżnienia rynku poruszającego się w trendzie od rynku konsolidującego się. Najogólniej rzecz biorąc, trend zwyżkujący można zaobserwować, gdy rynek osiąga wyższe maksima i wyższe minima. Z drugiej strony, z trendem zniżkującym mamy do czynienia, gdy rynek osiąga niższe maksima i niższe minima.

Wykorzystanie Price Action przy wahaniach rynkowych

Gdy już zrozumiesz, jak działa Price Action i zidentyfikujesz rynek w trendzie, przyjdzie czas na skupienie się na wahaniach. Identyfikując, przykładowo, wyższe maksima i niższe maksima, znajdziesz się w lepszej pozycji, by handlować przy nowo powstającym trendzie. Kluczowe, fundamentalne wydarzenia, takie jak oświadczenia o polityce pieniężnej czy publikacje ważnych danych gospodarczych, często przyczyniają się do pojawienia się nowego trendu.

Wykorzystanie Price Actin do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu

Price Action pozwala także na wskazanie bardzo przydatnych w trading poziomów wsparcia i oporu, które pomagają w ocenie wejść i wyjść na rynku. Aby je prawidłowo zidentyfikować, musisz zdobyć umiejętność prawidłowego odczytywania wahań rynkowych.

Ogólnie chodzi o to, że poziomy wsparcia są punktami, gdzie popyt przewyższa podaż. Można je zidentyfikować za pomocą ruchu spadkowego (swing low). Z kolei z poziomem oporu mamy do czynienia, gdy podaż przewyższa popyt, tworząc na rynku ruch wzrostowy (swing high). O traderach wchodzących na rynek przy poziomie wsparcia często mówi się, że kupują „tanio” trend zwyżkujący.

Price Action lepiej sprawdza się przy szerszych ramach czasowych

Dostosowując swój wykres do strategii opartej na Price Action, najlepiej jest korzystać z dłuższego okresu czasu, np. wykresu 1-godzinnego, 4-godzinnego, całodziennego. Te ramy czasowe stanowią nie tylko najkorzystniejszą przy Price Action perspektywę, ale także pozwalają na łatwiejsze wychwycenie wzorców.

Było to zaledwie krótkie wprowadzenie do strategii opartej na Price Action. W jej ramach istnieje olbrzymia liczba technik pozwalających na właściwą ocenę momentu wejścia i wyjścia na rynku. Jednak na sam początek ważne jest, abyś zaczął rozumieć, że przeszłe ceny powinny odgrywać ważną rolę w analizach. Może to posłużyć jako początek drogi ku bardziej złożonym strategiom handlowym, na które z pewnością się kiedyś natkniesz.