Raport IFO stanowi ważny wskaźnik zaufania do gospodarki niemieckiej i jest bacznie śledzony przez rynek finansowy

874

Indeks Ifo – wskaźnik, który mierzy nastroje niemieckich przedsiębiorców. Dotyczy obecnej jak i przyszłej (do 6 miesięcy) sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorcy odpowiadają na pytania z zakresu produkcji przemysłowej, budownictwa czy sprzedaży detalicznej i hurtowej. Ifo z racji tego, że jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę, ma większą wartość niż np. odczyt PKB. Spoglądając na parę walutową EUR/USD widoczna jest również wyższa zmienność w trakcie publikacji tych danych ekonomicznych.

Raport IFO stanowi ważny wskaźnik zaufania do gospodarki niemieckiej i jest bacznie śledzony przez rynek finansowy

Raport IFO, również występujący pod nazwą IFO Business Survey, jest przygotowany przez instytut badań ekonomicznych IFO (IFO Institute for Economic Research) i opiera się na wynikach około 7000 ankiet wypełnionych przez przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, budownictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej.

W ankietach tych przedsiębiorcy są poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat warunków gospodarczych w Niemczech – w okresie bieżącym oraz w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Klimat gospodarczy można ocenić jako: dobry, umiarkowany lub słaby. Oczekiwania gospodarcze z kolei można określić jako: bardziej korzystne, niezmienione, bardziej niekorzystne. Do pomiaru tego typu subiektywnych opinii stworzony został indeks z wartością bazową 100, będącą wartością początkowa z pierwszych ankiet w 2005. Dane historyczne są jednak dostępne od stycznia 1991.

Wzrost wartości indeksu jest uznawany za pozytywne wydarzenie, wskazujące na wzrost zaufania do niemieckiej gospodarki. Spadek tego indeksu jest traktowany jako negatywny sygnał, wskazujący na to, że warunki gospodarcze w przyszłości mogą stać się niekorzystne.

Wzrost indeksu IFO powyżej oczekiwanego poziomu doprowadza do aprecjacji euro; z kolei deprecjację można zaobserwować gdy indeks IFO spada poniżej oczekiwanych wartości.

Częstość publikacji

Raport IFO jest opublikowany co miesiąc przez instytut badań ekonomicznych IFO.