Badanie GFK prezentuje poglądy ponad 2000 konsumentów na temat zaufania do sytuacji ekonomicznej

993

GFK Consumer Confidence Barometer (Barometr zaufania konsumentów GFK) jest przygotowany co miesiąc przez grupę GFK w Niemczech, na zlecenie Komisji UE.

Wskaźnik ten jest przygotowany na podstawie kwestionariusza uzupełnianego przez ponad 2000 niemieckich konsumentów, którzy szacują przyszłe wydatki w nadchodzącym miesiącu. Jest on opublikowany w formie indeksu, przedstawiając zaufanie konsumentów co do kształtowania się obecnej sytuacji gospodarczej w Niemczech oraz ich oczekiwań co do najbliższej przyszłości.

Zaufanie i ostateczne wydatki konsumentów stanowią jedną z sił napędowych gospodarki niemieckiej i odzwierciedlają ogólne warunki ekonomiczne w strefie euro.

Częstotliwość publikacji

Grupa GFK co miesiąc publikuje badanie zaufania konsumentów.