Produkcja euro i zapasy banknotów

1442

Produkcja banknotów euro jest prowadzona wspólnie przez krajowe banki centralne i EBC. W pierwszej kolejności ustala się, ile banknotów będzie potrzebnych w danym roku. Ilość nowych banknotów musi być wystarczająca do zastąpienia zużytych banknotów i pokrycia ewentualnego wzrostu popytu, czy to oczekiwanego – np. sezonowego – czy nieprzewidzianego. Prognozy popytu na następny rok są opracowywane przez krajowe banki centralne, a EBC sporządza centralną prognozę. Następnie krajowe banki centralne dokonują redystrybucji banknotów euro pod swoim nadzorem, tak aby w żadnym kraju nie wystąpił niedobór ani nadwyżka banknotów euro.

Druk banknotów

Cała produkcja banknotów jest przydzielana krajowym bankom centralnym w celu zapewnienia jej efektywności. Wielkość produkcji przypadającej na jeden bank jest ustalana przez EBC, przy czym każdy bank pokrywa pewną część swojego rocznego zapotrzebowania na jeden lub więcej nominałów i ponosi związane z tym koszty. Na przykład w 2017 r. banki centralne Francji, Niemiec i Włoch wyprodukowały łącznie 1,7 miliarda banknotów o nominale 50 euro.

Banknoty euro są drukowane w 11 bardzo bezpiecznych drukarniach w całej Europie i dystrybuowane do krajowych banków centralnych.

Dzięki wspólnej produkcji i jednolitemu systemowi zarządzania jakością wszystkie banknoty euro spełniają te same normy. W trakcie produkcji przeprowadza się setki testów, zarówno ręcznych, jak i automatycznych, aby zagwarantować, że wszystkie banknoty, niezależnie od tego, z której drukarni pochodzą, są takie same.

Podobnie jak w pierwszej serii, banknoty euro z serii „Europa” drukowane są na czystym papierze bawełnianym, który ma charakterystyczną fakturę: jest sztywny i odporny na rdzę oraz bardzo trwały. Niektóre zabezpieczenia, takie jak znak wodny i nić zabezpieczająca, stanowią integralną część papieru.

Stosowane są różne rodzaje form, specjalne farby i kilka technik: druk płaski i wklęsły, aplikacja hologramowa i sitodruk, stosowane do zmiany cyfr w kolorze.

Rezerwa strategiczna Eurosystemu

Eurosystem dysponuje rezerwami logistycznymi i strategicznymi. Celem rezerw logistycznych jest pokrycie zapotrzebowania na banknoty w normalnych warunkach, w tym

  • wymiana wycofanych z obiegu banknotów złej jakości,
  • pokrycie spodziewanego wzrostu liczby banknotów w obiegu,
  • pokrycie okresowych wahań popytu,
  • optymalizacja transportu banknotów między oddziałami krajowych banków centralnych.

Rezerwa strategiczna jest przeznaczona do wykorzystania w wyjątkowych okolicznościach, jeżeli rezerwy logistyczne Eurosystemu okażą się niewystarczające do pokrycia nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na banknoty lub w przypadku nagłej przerwy w zaopatrzeniu.

Obie rezerwy pozwalają krajowym bankom centralnym na nieprzerwane zaspokajanie popytu na banknoty, niezależnie od tego, czy popyt ten wystąpił w strefie euro, czy poza nią.