Eksport zegarków ze Szwajcarii spadł w kwietniu o 0,4%

1036

Federacja szwajcarskiej branży zegarków opublikowała dane dotyczące dynamiki eksportu zegarków ze Szwajcarii w kwietniu, odnotowując pierwszy spadek od czterech miesięcy. Łącznie szwajcarskich zegarków wysłano za granicę na 1,755 mld franków szwajcarskich. Ich wolumen spadł o 0,4% ze względu na słabszy popyt na modele niższego segmentu cenowego. Zegarki tańsze 200 franków wyeksportowano o 24% mniej niż w marcu. Federacja zgłosiła spadek podaży zegarków szwajcarskich do Hongkongu o 3,9%, do Chin – o 5,5%. W tym samym czasie wzrosły dostawy do USA, Japonii, Singapuru, Niemiec i Rosji. Największy wzrost eksportu zaobserwowano w Japonii, gdzie odnotowano wzrost o 21,2%. W okresie od początku roku do kwietnia eksport zegarków ze Szwajcarii wzrósł o 2,1% w ujęciu rocznym. Całkowity eksport w kwietniu spadł o 0,6%, podczas gdy import wzrósł o 1,5%.

Gospodarka Brazylii spadła w pierwszym kwartale po raz pierwszy od 2016 roku

Brazylia odnotowała pierwszy spadek PKB od czwartego kwartału 2016 r., kiedy kraj znajdował się w recesji. Według agencji statystycznej IBGE gospodarka Brazylii spadła o 0,2% w stosunku do czwartego kwartału. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku PKB Brazylii wzrósł o 0,5%. Oba wskaźniki spełniły oczekiwania ekspertów. Wzrost wydatków konsumpcyjnych w określonym okresie zwolnił do 0,3% z 0,5% kwartał wcześniej. Wydatki rządowe wzrosły o 0,3%, podczas gdy w poprzednim kwartale odnotowano spadek o 0,3%. Spadek inwestycji w gospodarce Brazylii spowolnił z 2,4% do 1,7%. Spowolnienie spadku wykazał również eksport, który spadł o 1,9% w stosunku do spadku o 3,7% kwartał wcześniej. Import wzrósł o 0,5%, podczas gdy kwartał wcześniej odnotowano spadek o 6,1%. Maksymalny spadek w przemyśle wydobywczym w ciągu ostatnich 10 lat doprowadził do 2% spadku w brazylijskim sektorze przemysłowym.

Przychody wiodących światowych banków inwestycyjnych spadły w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale 2019 r. największe banki inwestycyjne, według analizy przeprowadzonej przez Coalition, zmniejszyły łączne przychody o 11% do 39,1 mld dolarów. W poprzednich dwóch kwartałach eksperci z firmy analitycznej odnotowali wzrost tego wskaźnika. Operacje z surowcami sprowadziły 12 bankom, które były badane przez Coalition, łączny dochód w wysokości 1,2 mld dolarów. W porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej wzrósł on o 6%. Główny wkład w tempo wzrostu sprawił sektor naftowy. Przychody z aktywów o stałym dochodzie na rynkach walutowych i towarowych spadły o 6% w ciągu roku i wyniosły 18,8 mld dolarów. Wyniki kwartalne banków wykazały również gwałtowny spadek dochodów z obrotu akcjami i instrumentami pochodnymi o 21% do 10,9 mld dolarów.

PVH Corporation zmniejszyła zysk kwartalny 2,2 razy

Amerykańska korporacja PVH, właścicielka wielu znanych marek odzieżowych, poinformowała w wynikach pierwszego kwartału finansowego do 5 maja, o spadku zysku netto 2,2 raza w skali rocznej do 81,6 mln dolarów. Skorygowany zysk w wysokości 2,46 dolarów za akcję nieznacznie przekroczył prognozę ekonomistów w 2,45 dolarów za akcję. Przychody wyniosły 2,237 mld dolarów, wzrastając o 2% w ciągu roku. Wzrost przychodów, bez uwzględnienia zmian kursu walutowego, odnotowano na poziomie 6%. Firma obniżyła prognozę skorygowanych zysków w bieżącym roku fiskalnym, spodziewając się, że będzie w przedziale od 10 dolarów 20 centów do 10 dolarów 30 centów za akcję ze względu na osłabienie rynków detalicznych w USA i Chinach. Obecnie kapitalizacja PVH wynosi około 7,45 mld dolarów. Od początku roku wzrosła ona o 6,8%.

Produkcja samochodów w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu o 44,5%

Brytyjscy producenci i sprzedawcy samochodów SMMT poinformowali, że w kwietniu wyprodukowano 70 tys. 971 samochodów, co o 44,5% mniej niż rok wcześniej. Początkowo wyjście Wielkiej Brytanii z UE był zaplanowany na 28 marca, dlatego brytyjscy producenci samochodów zawiesili produkcję. Doprowadziło to do rekordowego spadku produkcji w przemyśle w ciągu ostatnich 10 lat. W poprzednich miesiącach indeks również spadał: w lutym – o 15% i w marcu – o 13%. W okresie od stycznia do kwietnia produkcja samochodów w kraju spadła o 22,4%. Ze względu na obecną sytuację w branży wiele dużych firm przeniosło swoje wakacje w okresie produkcyjnym z lata na wcześniejszy okres. W Europie łączna sprzedaż samochodów, która również znalazła się pod presją słabego popytu w Wielkiej Brytanii, spada ósmy miesiąc z rzędu.

Australijskie wydatki kapitałowe spadły w pierwszym kwartale

Australijskie Biuro Statystyczne stwierdziło, że nieoczekiwane zmniejszenie wydatków kapitałowych w pierwszym kwartale miało negatywny wpływ na wzrost australijskiej gospodarki. W pierwszych trzech miesiącach roku wydatki na kapitał prywatny spadły o 1,7%, co zaskoczyło ekonomistów, którzy prognozowali wzrost o 0,4%. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku inwestycje kapitałowe spadły o 1,9%. W obszarze budownictwa i obiektów odnotowano spadek stopy o 2,8%. Inwestycje w maszyny i urządzenia zmniejszyły się o 0,5%. Sektor wydobywczy odnotował spadek inwestycji kapitałowych o 1,3%. Planowano, że koszty kapitałowe w 2018-2019 będą o 3,7% wyższe niż w poprzednich latach. Plan wydatków na lata 2019-2020 został zwiększony o 7,6%. Ekonomiści podkreślają, że niedawny wzrost cen surowców nie zwiększył optymizmu firm górniczych.

Chiny intensyfikują wysiłki na rzecz projektowania i produkcji półprzewodników

Władze Chin zintensyfikowały działania mające na celu wspieranie deweloperów i producentów półprzewodników w kraju, w celu zmniejszenia zależności od ich dostaw z zagranicy, podaje Financial Times. W zeszłym roku Stany Zjednoczone ograniczyły dostawy dla chińskiego producenta sprzętu telekomunikacyjnego ZTE, a ostatnio nałożyły ograniczenia na chińską Huawei. Publikacja pisze, że Waszyngton może dodać do „czarnej listy” i inne chińskie firmy. W ubiegłym tygodniu chińskie Ministerstwo Finansów ogłosiło wprowadzenie ulg podatkowych dla deweloperów układów scalonych i branży oprogramowania. Chińscy przywódcy spodziewają się, że w ciągu najbliższych kilku lat chińscy producenci będą mogli zastąpić pewną liczbę amerykańskich czipów chińskimi odpowiednikami. Jednakże, biorąc pod uwagę wysoki procent czipów importowanych do kraju, chińskie władze rozumieją, że Chiny zmogą zostać samowystarczalnymi w tym kierunku dopiero za 30-40 lat.