Intraday trading

1918

Intraday trading oznacza handel „w ciągu dnia”. W świecie finansowym termin ten jest skrótem używanym do opisywania papierów wartościowych, które są przedmiotem obrotu na rynkach w normalnych godzinach otwarcia giełdy. Te papiery wartościowe obejmują akcjefundusze typu ETF. Handel intraday oznacza również wzloty i upadki, które przeszły aktywa w ciągu dnia. Ruchy cenowe w ciągu dnia są szczególnie istotne dla inwestorów krótkoterminowych lub dziennych, którzy chcą dokonywać wielu transakcji w ciągu jednej sesji handlowej. Tego typu traderzy zamykają wszystkie swoje pozycje, maksymalnie w momencie zamknięcia rynku.

Podstawy handlu intraday ( w ciągu jednej sesji)

Intraday jest często używane do odniesienia się do nowych wzrostów i spadków poszczególnych poziomów widocznych na wykresach cenowych. Na przykład, “nowy dzienny sczyt cenowy” oznacza, że papier wartościowy osiągnął nowy wysoki poziom w stosunku do wszystkich innych cen podczas trwania sesji giełdowej. W niektórych przypadkach, wysokość kursu w ciągu dnia może być równa cenie zamknięcia.

Inwestorzy zwracają baczną uwagę na zmiany cen w ciągu dnia, wykorzystując wykresy w czasie rzeczywistym, próbując czerpać korzyści z krótkoterminowych wahań cen. Inwestorzy krótkoterminowi zazwyczaj używają jedno-, pięcio-, 15-, 30- i 60-minutowych wykresów dziennych podczas handlu w ciągu dnia giełdowego. Zazwyczaj, skalpowanie intraday wykorzystuje wykresy jedno- i pięciominutowe do szybkiego handlu. Inne strategie handlu intraday mogą wykorzystywać wykresy 30- i 60-minutowe dla transakcji, w których czas trwania transakcji wynosi kilka godzin. Scalping jest strategią zawierania wielu transakcji handlowych w ciągu dnia, która liczy na zysk z niewielkich zmian ceny akcji. Inwestor giełdowy może utrzymywać swoje pozycje przez dłuższy czas, ale nadal prowadzi operacje pod wysokim ryzykiem.

Zalety i wady handlu w ciągu jednej sesji giełdowej

Najważniejszą zaletą handlu intraday jest to, że na pozycje nie ma wpływu negatywna wiadomość z dnia na dzień, która może mieć istotny wpływ na cenę papierów wartościowych. Takie wiadomości obejmują ważne raporty ekonomiczne i dotyczące zysków, a także aktualizacje i obniżki brokerów, które mają miejsce przed otwarciem rynku lub po jego zamknięciu.

Handel w ciągu dnia oferuje kilka innych kluczowych korzyści. Jedną z zalet jest możliwość użycia ciasnych zleceń stop-loss – czynność podnoszenia ceny stop w celu zminimalizowania strat z długiej pozycji. Kolejny obejmuje zwiększony dostęp do marginesu – a tym samym większą dźwignię finansową. Handel w ciągu dnia zapewnia również handlowcom więcej możliwości uczenia się. 

Wady handlu intraday obejmują zwiększone koszty prowizji z powodu częstszego handlu, który zjada zyski, których inwestor może się spodziewać.

Strategie handlowe intraday

W handlu dziennym (intraday) można stosować wiele strategii. Przedstawimy pokrótce niektóre z najczęściej stosowanych strategii wykorzystywanych przez krótkoterminowych inwestorów giełdowych.

Scalping inaczej skalpowanie

Strategia ta jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych na giełdzie. Inwestorzy utrzymują otwartą pozycję tylko przez kilka sekund lub minut. Inwestorzy tego typu często używają zleceń stop-loss, ponieważ duże straty mogą bardzo szybko przekroczyć sumę zysków z poprzednich inwestycji.

Do skalpowania można stosować różne strategie. Jedną z nich jest handel z liniami wsparcia i oporu. Oznacza to, że brane są pod uwagę tylko najniższe/najwyższe poziomy zamiast poziomów długoterminowych.

intraday
intraday

Momentum

Inwestorzy korzystający z narzędzia Momentum wyszukują akcje o dużej zmienności. Zmiana ceny tych akcji może być dodatnia lub ujemna. W tej sytuacji, inwestor handluje na podstawie ruchów rynkowych, ale dość szybko zamyka pozycje. Momentum pokazuje nam siłę, z jaką porusza się rynek, co daje nam wskazówki co do tego, kiedy rynek może zostać przerwany w rezultacie. Wskaźnik pędu powinien być traktowany jako wskaźnik wyprzedzający, który może być interesującym uzupełnieniem naszego zestawu podstawowych metod analitycznych.

Handel przeciwko trendowi

W strategii antytrendowej, inwestor zachowuje się wbrew panującemu trendowi. Inwestor poszukuje płynnych/pływających akcji i inwestuje je wbrew trendowi. W tym przypadku inwestor zakłada, że cena akcji spadnie, jeśli najpierw znacząco wzrośnie. Kiedy wartość zaczyna spadać, pozycja jest szybko zamykana. Strategia ta nazywana jest również “załamaniem rynku”.

Arbitraż

Arbitraż jest sytuacją teoretyczną, w której celem inwestora jest osiągnięcie zysku bez narażenia na ryzyko. Jeśli inwestor stosuje swoją strategię jako arbitraż, zamierza skorzystać z różnicy w cenach podobnych lub identycznych instrumentów finansowych. Sytuacja arbitrażowa może zaistnieć, na przykład, gdy akcje spółki są różnie wyceniane na różnych rynkach (giełdach), tak że akcje zakupione na jednym rynku mogą być sprzedawane po droższej cenie na innym rynku. Arbitraż może również wystąpić między dwoma różnymi instrumentami. Uznaje się, że arbitraż odgrywa ważną rolę w utrzymaniu efektywności rynku, ponieważ arbitrzy wykorzystują fakt, że istnieje różnica w cenie, co prowadzi do zniknięcia samego arbitrażu.