Kryptowaluty i fenomen Bitcoina

1384

Liczbę dostępnych na rynku kryptowalut trudno jest dziś precyzyjnie określić głównie z racji faktu, iż niemal co chwila powstają nowe, jednak tych oficjalnie notowanych jest już ponad 4000. Ceny kryptowalut są bardzo różne, ale wciąż największą popularnością cieszy się najstarsza z nich – bitcoin, którego wartość od chwili pojawienia się w obiegu wzrosła po wielokroć. Fenomen bitmonet nie polega jednak wyłącznie na możliwości zarobienia na wzrostach ich kursu, ale przede wszystkim na całkowitej decentralizacji i niezależności od jakichkolwiek oficjalnych organów finansowych.

Zalety kryptowalut

Do najważniejszych zalet bitcoina i pozostałych kryptowalut funkcjonujących obecnie na rynku należy bez wątpienia niezależność od pośredników w postaci banków. Dzięki temu koszty utrzymania portfela cyfrowego (kryptowalutowego) są stosunkowo niskie, a opóźnienia w realizacji transakcji zredukowane do absolutnego minimum. Koszty w postaci prowizji za transakcje także zostały radykalnie zmniejszone, co dodatkowo zwiększa opłacalność wykorzystania BTC jako środka płatniczego w rozliczeniach międzynarodowych. 

Kolejnym poważnym atutem walut kryptograficznych jest niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa systemu, w jakim one funkcjonują. Pomimo tego, iż kryptowaluty istnieją wyłącznie w internecie, operowanie nimi jest znacznie bezpieczniejsze niż wykonywanie operacji płatniczych przy pomocy tradycyjnych pieniędzy i systemów bankowych. Co szczególnie istotne, w porównaniu do tradycyjnej bankowości przelane bitcoiny trafiają na docelowe konto praktycznie natychmiast, a same transakcje są całkowicie anonimowe, o ile zachowane zostaną podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

Z perspektywy posiadaczy bitcoinów niezwykle istotne jest również, że waluta ta już na etapie wprowadzania jej do obiegu została wyposażona w skuteczny mechanizm zapobiegający utracie jej wartości w czasie. Zasoby bitcoinów w skali globalnej mają bowiem osiągnąć liczbę 21 milionów, po czym przestanie ich przybywać. W praktyce oznacza to, iż zgodnie z prawem podaży i popytu wraz ze zbliżaniem się do przewidywanego przez twórców limitu wartość bitcoina będzie sukcesywnie rosnąć. 

Czym jest Bitcoin?

Bitcoin (BTC) to najpopularniejsza obecnie, a zarazem najdroższa cyfrowa kryptowaluta na świecie. Została stworzona i wprowadzona do obiegu w 2009 roku i od tamtej pory już na stałe zadomowiła się w globalnej ekonomii. W początkowym okresie istnienia 1 BTC był warty naprawdę niewiele – pierwsza transakcja opłacona bitcoinem opiewała na 10 000 BTC i była zapłatą za 2 pizze o wartości około 40 dolarów amerykańskich. 

Dziś wartość jednego BTC jest liczona w tysiącach dolarów, a jego popularność nieustannie rośnie, co wynika ze zwiększającego się popytu na bitcoiny oraz ograniczonej podaży. 86% z tej liczby już znajduje się na rynku, a zakończenie tworzenia wszystkich monet jest przewidywane na około 2140 rok. 

Kopanie Bitcoina

W początkach istnienia Bitcoina najefektywniejsza metodą pozyskania tej waluty było tzw. kopanie, czyli wykorzystywanie sprzętu komputerowego do przeprowadzania w sieci Bitcoin obliczeń matematycznych, których celem było potwierdzanie zawieranych transakcji. To właśnie w trakcie kopania są generowane nowe bitmonety, dzielone pomiędzy maszyny zaangażowane w dany proces w zależności od wielkości udostępnionej mocy obliczeniowej. 

Z czasem jednak, w miarę pojawiania się coraz bardziej wydajnych komputerów oraz wyspecjalizowanych farm bitcoinów, kopanie BTC za pomocą komputera osobistego stało się mało efektywne bądź zupełnie nieopłacalne. To efekt wewnętrznych zabezpieczeń wbudowanych w Bitcoina, dzięki czemu wciąż pozostaje całkowicie niezależny i niemożliwy do kontrolowania przez jedną osobę (czy nawet grupę osób). 

Z perspektywy osoby, która chce pozyskać BTC na własne potrzeby, zdecydowanie lepszą opcją jest skorzystanie z jednego z kantorów kryptowalut i zakup potrzebnej ilości bitcoinów. Każdy taki kantor udostępnia aktualny kurs bitcoina, pozwala także na sprzedaż dowolnej ilości tej krytpowaluty. W niektórych kantorach jest także możliwa wymiana jednej waluty cyfrowej na jedną z pozostałych, znajdujących się w ofercie. 

Czy Bitcoin to waluta przyszłości?

Na to pytanie dość trudno dać jednoznaczną odpowiedź choćby ze względu na to, że  liczba walut cyfrowych notowanych na kryptogiełdach przekracza 4000. Sam bitcoin, choć niewątpliwie najpopularniejszy i najstarszy spośród nich, najprawdopodobniej nie przejmie całości rynku usług płatniczych w przewidywalnej przyszłości. Zdecydowanie bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest sytuacja, w której waluty fiducjarne poszczególnych państw zostaną sukcesywnie wyparte i zastąpione przez równego rodzaju waluty wirtualne. 

Trend do rezygnacji z pieniądza w formie fizycznej jest już bowiem widoczny od pewnego czasu, zwłaszcza w krajach skandynawskich. Jeśli wziąć pod uwagę to, że kryptowaluty są wygodne i bezpieczne w użyciu, można przypuszczać, iż w przyszłości zastąpią one znany nam dziś pieniądz. Tak więc nawet jeśli bitcoin nie będzie jedyną walutą przyszłości, na pewno stanie się jedną z nich – możliwe nawet, że z racji swego statusu i historii tą najważniejszą. 

Bieżące notowania bitcoina pozwalają jednak zakładać, że jego wartość w przyszłości będzie wzrastać z uwagi na zmniejszającą się liczbę możliwych do pozyskania nowych monet i zwiększające się zapotrzebowanie na środki płatnicze niepodatne na możliwą manipulację ze strony rządów czy instytucji finansowych. Kupno bitcoinów można w takim kontekście potraktować jako długofalową inwestycję o poziomie ryzyka niższym od oszczędzania w dowolnej walucie fiducjarnej. 

Artykuł powstał we współpracy z Coincher.com