Inwestowanie w wartość

538

Na świecie istnieją niezliczone strategie inwestycyjne. Jedną z najbardziej interesujących jest strategia inwestowania w wartość stosowana przez wielu wybitnych inwestorów, w tym Warrena Buffeta, Benjamina Grahama i Petera Lyncha. Krótko mówiąc, polega to na kupowaniu niedowartościowanych firm w celu ich długoterminowej sprzedaży.

Początki tej strategii inwestycyjnej sięgają 1928 roku, kiedy Benjamin Graham i David Dodd zaczęli uczyć jej na uniwersytecie, a następnie opisali ją w książkach „Analiza bezpieczeństwa” i „Inteligentny inwestor”. Zalecili kupowanie akcji spółek o stabilnych zyskach, niskiej cenie do wartości księgowej i relacji ceny do zysku, a także stosunkowo niskim poziomie zadłużenia. Od tego czasu strategia ta znacznie się zmieniła, ale jej filozofia pozostała niezmieniona. Rosnącą popularność inwestowania w wartość zawdzięczamy Warrenowi Buffetowi, który jest uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie, a jednocześnie wierny zasadom tej strategii.

Głównym założeniem inwestowania w wartość jest kupowanie akcji spółek, których cena jest niższa niż ich rzeczywista wartość, zwana także wartością wewnętrzną. Ponieważ próba ustalenia wartości wewnętrznej zawsze wiąże się z pewnym błędem, pozostaw margines bezpieczeństwa. Na przykład Benjamin Graham kupił firmy za najwyżej 2/3 ich wartości. Inwestowanie w wartość opiera się na założeniu, że w długim okresie cena akcji powróci do swojej wartości.

Drugim elementem jest znajomość firmy. Powinniśmy zrozumieć model biznesowy firmy i poznać jego mocne i słabe strony. Powinna to być firma, która będzie dominować w swoim sektorze przez długi czas. Dzięki temu nawet duże rabaty na akcje na rynkach w krótkim okresie nie przekonają nas do ich sprzedaży. Firma powinna wytwarzać produkty, które są potrzebne lub pożądane i należą do starego sektora, aby nie zostały wyparte przez nowe technologie. Co więcej, nie powinniśmy mieć więcej niż kilka firm w naszym portfolio. Może się to wydawać sprzeczne z zasadą dywersyfikacji, ale dzięki temu będziemy w stanie śledzić ich wyniki finansowe, wiadomości i branże, w których działają. Według Warrena Buffetta „Szeroka dywersyfikacja jest konieczna, gdy inwestorzy nie wiedzą, co robią”.

Filozofia inwestowania w wartość zmusza inwestora do unikania pewnych rodzajów spółek. Trudno jest wycenić wewnętrzną wartość udziałów w spółkach technologicznych, w których większość aktywów jest niematerialna. Ponadto firmy te działają w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, co utrudnia prognozowanie pozycji firmy na rynku w horyzoncie inwestycji długoterminowych. Unikaj firm, które są bliskie bankructwa, początkujących i nie wykazujących zysków, a także firm, które są bardzo popularne. Poszukiwanie okazji inwestycyjnych na rynku często wymaga kupowania w czasach, gdy zainteresowanie spółką jest niskie (akcje mogą być niedowartościowane) i sprzedaży w czasach wysokiej popularności (akcje mogą być zawyżone).

Należy również wymienić minusy i krytykę strategii inwestowania w wartość. Obliczanie wartości wewnętrznej nie jest znormalizowane. Dwóch analityków może otrzymać ten sam zestaw danych finansowych i dojść do różnych wniosków. Ponadto niska cena akcji może odzwierciedlać złą sytuację finansową spółki lub inne negatywne informacje. Po trzecie, cena akcji podczas bessy może wydawać się zaniżona, ale może nadal spadać wraz z rynkiem. Podobnie podczas hossy cena może być wyższa od wewnętrznej wartości i nadal rosnąć przez pewien okres czasu.

Na koniec warto zacytować niektóre cytaty Warrena Buffetta, które bardzo dobrze odzwierciedlają filozofię tej strategii inwestycyjnej.

Nigdy nie próbuję zarabiać na giełdzie. Kupuję przy założeniu, że następnego dnia mogą zamknąć giełdę i nie otworzą jej przez pięć lat.

  • O wiele lepiej jest kupić świetną firmę po średniej cenie niż przeciętną firmę w doskonałej cenie.
  • Najlepszy czas na podjęcie akcji to wieczność.
  • Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co dostajesz.
  • Nigdy nie inwestuj w biznes, którego nie rozumiesz.

Inwestowanie w wartość (żargon)

Podejście do inwestowania, w którym poszukuje się fundamentalnej, głębszej warto- ści w zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków w przyszłości. Jednak z uwagi na to, że pozostała część rynku zdaje się nie doceniać takiej wartości, ceny akcji są zaniżone i stanowią dobrą okazję. Na przykład, ospała i z pozoru mało atrakcyjna spółka może ciężko pracować w celu wykorzystania możliwo- ści na swoim rynku. W przyszłości będzie generować wysokie zwroty i stały wzrost. Jednocześnie jej wskaźnik cena/zysk może być niski, ponieważ giełda nie wykazuje zainteresowania jej historią. Lub też inwestorzy nie potrafią dostrzec możliwości, na jakie wskazują dane finansowe. Akcje takiej spółki określa się mianem value stock – „waloru z potencjałem”. Inwestowanie w wartość różni się od spekulacji i „inwestowania we wzrost”, w którym uwaga skupiana jest na przedsiębiorstwach o wysokim wzroście zysku i wysokim wskaźniku cena/zysk. Stworzenie tej koncepcji przypisywane jest Benjaminowi Grahamowi, jest ona z powodzeniem stosowana przez takie autorytety, jak Warren Buffett.