Wskaźnik Treynora

2314

Wskaźnik Sharpa, podobnie jak CML, znajduje zastosowanie w przypadku portfeli słabo zdywersyfikowanych. Analogiczną funkcję jak wskaźnik Sharpa dla CML i portfeli słabo zdywersyfikowanych, pełni wskaźnik Treynora dla linii SML i portfeli dobrze zdywersyfikowanych. Mierzy on kąt nachylenia półprostej RA – RF względem osi β.

Interpretacja wskaźnika Treynora jest analogiczna do wskaźnika Sharpa. Wartość wskaźnika odpowiada premii za ryzyko, jaką inwestor otrzymuje za jednostkę ryzyka mierzonego betą. Im wyższa wartość wskaźnika, tym dany portfel jest atrakcyjniej wyceniany. Wskaźnik Treynora wyższy od portfela rynkowego, oznacza że portfel znajduje się powyżej linii SML (jest niedoszacowany) i powinien być zakupiony przez inwestora. Analogicznie, portfel o wskaźniku Treynora niższym od rynkowego, to portfel przeszacowany, leżący poniżej SML, który powinien zostać przez inwestora sprzedany.