Jak działa handel na wiadomościach i ogłoszeniach danych na rynku Forex?

1153

Jeśli chodzi o handel fundamentalny, duże zmiany cen często mogą występować z powodu nieoczekiwanych wiadomości lub przez to, że oczekiwano innego rezultatu odnośnie danego wydarzenia. Niektóre wiadomości związane z rynkiem forex mogą mieć wpływ na cały rynek, podczas gdy inne wpływają tylko na poszczególne waluty.

Dane ekonomiczne wydają się być jednym z najważniejszych katalizatorów dla krótkoterminowych ruchów na dowolnym rynku, lecz jest to szczególnie adekwatne do rynku walutowego, który reaguje na wiadomości z całego świata. Zazwyczaj raporty o zatrudnieniu, decyzje dotyczące stóp procentowych oraz PKB są uważane za ważne wiadomości dla waluty danego kraju. Wiadomości te są znaczące, ponieważ mogą wpływać na decyzje monetarne podejmowane przez banki centralne. Przykładowo, jeśli dane te będą obrazem silnej gospodarki, banki centralne prawdopodobnie zdecydują o podniesieniu stóp procentowych, co z kolei spowoduje, że waluta danego kraju zyska na wartości.

Jakie są najczęściej handlowane pary walutowe?

W oparciu o globalny wolumen, najbardziej płynne pary walutowe to:
1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Które wiadomości i ogłoszenia danych mają największy wpływ na rynek walutowy forex?

Ponieważ dolar amerykański znajduje się po „drugiej stronie” 90% wszystkich transakcji walutowych, publikacje gospodarcze w Stanach Zjednoczonych mają największy wpływ na rynek. Należy jednak pamiętać, że handel fundamentalny jest bardziej skomplikowany, niż mogłoby się wydawać. Na pary walutowe może mieć wpływ wiele różnych wydarzeń, więc przewidywanie kierunku cen jest zawsze spekulacyjne. Ważna jest nie tylko koncentracja, ale też prognozy i korekty. Biorąc to pod uwagę, wiadomości i publikacje danych mogą dostarczyć wskazówek, w jaki sposób rynki będą się zachowywać, jednak nie powinny być one traktowane jako gwarantowane.

Które ogłoszenia danych są kluczowe?

Przy handu fundamentalnym, trader musi wiedzieć, które ogłoszenia danych są oczekiwane w danym tygodniu. Brokerzy i domy maklerskie zapewnia swoim traderom kompletny kalendarz ekonomiczny z największymi światowymi ogłoszeniami finansowymi, jak i z przewidywanymi rezultatami. Traderzy mają również możliwość filtrowania wyników na podstawie daty, kraju i / lub ważności.

Poniżej znajdują się najważniejsze ogłoszenia danych dla dowolnego kraju:

1. Decyzje w sprawie stóp procentowych
2. Dane o sprzedaży detalicznej
3. Inflacja (cena detaliczna lub cena producenta)
4. Dane o bezrobociu
5. Produkcja przemysłowa
6. Badania koniunktury
7. Badanie wiarygodności konsumenckiej
8. Bilans handlowy
9. Ankiety dotyczące sektora produkcyjnego