Jak rozpoznać początek Trendu/Swingu w oparciu o średnie kroczące

1429

Początek Trendu/Swingu

Istnieją różne techniki rozpoznawania początku nowego trendu. Te, których używam, to metody wykorzystujące Price Action (szczyty i dołki), a także zachowanie cen w stosunku do średnich kroczących. Zastosowanie tych dwóch metod analizy technicznej pozwala stosunkowo dokładnie przewidzieć przyszły ruch cen. Sama metoda jest niezwykle uniwersalna. Można jej używać na dowolnym instrumencie i w dowolnym przedziale czasu.

Opisano tutaj metodę analizy szczytów i dołków. W tym artykule skupię się na opisaniu związku między ceną a średnimi ruchomymi.

Średnia ruchoma widoczna na zdjęciach to EMA 50 dostępny na platformach inwestycyjnych.

Poniżej chcę przedstawić sekwencję określonego wzoru, który często pojawia się na rynku.

Jako przykład użyjemy wykresu, pary walut GBPUSD, interwału h1. Po silnych spadkach następuje korekta na rynku.

Trend Swing

Trend Swing

Możliwe są dwa scenariusze

Pojawia się potencjalny impuls/sygnał (w bieżącym trendzie spadkowym ustalonym przez średnią ruchomą). Może to być na przykład objęcie bessy lub zamknięcie jednej z następujących świec poniżej poziomu zamknięcia innej świecy w dół (tworzony jest nowy niski poziom).

Cena zamyka się powyżej średniej i poziomu oporu wyznaczonego przez linię narysowaną od momentu otwarcia ostatniej świecy w trendzie spadkowym (duża świeca). W takim scenariuszu potencjalna struktura zostanie rozbita, a rynek zacznie się kształtować od początku.

Trend Swing

Trend Swing

Trend Swing

Trend Swing

Trend Swing

Trend Swing

Podsumowując, kluczem jest obserwacja związku między wykresem cen a średnią ruchomą. Najczęściej, zanim trend się zmieni, cena silnie się konsoliduje. W tym momencie należy obserwować strukturę lokalnych szczytów i dołków.

Używam formacji objęcia hossy lub bessy, a także patrzę jak cena się wybija w przeciwnym kierunku niż zakres wyznaczony przez ostatnią świecę w tym trendzie. Dzięki tej formacji określam szczyty i dołki cenowe.

Następnie obserwuję pozycję wykresu względem średniej kroczącej. Zamknięcie całej świecy (otwiercie i zamknięcie) powyżej/poniżej średniej EMA 50 informuje, że mam do czynienia z potencjalną zmianą trendu. Nadal pamiętam o budowie szczytów i dołków. Jeśli generowana jest sekwencja 1-2-3 lub LL-HH-HL, a cena przekracza średnią, szukam długich pozycji. I odwrotnie, dla przyszłej sytuacji spadkowej.

Najlepszym miejscem do zawarcia transakcji jest moment w którym cena wraca do średniej (następuje reteście, zlecenie oczekujące typu buy/sell limit złożone na średniej, SL pod dołkiem/nad szczytem) lub też w momencie w którym dostaniemy sygnał po reteście średniej (kolejne objęcie hossy/bessy).

Najlepszym miejscem do otwarcia pozycji jest moment, w którym cena wraca do średniej (po której następuje ponowny test, typ zlecenia oczekującego na sprzedaż / limit umieszczony na średniej, Stop Loss poniżej dołka / powyżej szczytu) lub kiedy otrzymujemy sygnał po ponownym teście średniej (ponowne objęcie hossy/bessy).

Trend Swing

Trend Swing

Trend Swing