Jak zainwestować milion złotych ?

5760

Zarobienie miliona złotych darmowych środków na inwestycje jest trudne.Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak zainwestować milion złotych. Inwestowanie portfeli o wyższej wartości wymaga indywidualnego podejścia do celów i potrzeb inwestora, ale dzięki temu możesz skorzystać z ofert i cenników niedostępnych dla innych inwestorów detalicznych.

Nie tylko „jak”, ale również „gdzie zainwestować milion złotych”

Pierwsza decyzja, przed którą stoi inwestor z milionem złotych, dotyczy wyboru partnera, który ma wystarczające doświadczenie i doświadczenie w obsłudze milionów portfeli. Najgorsze, co może się zdarzyć, to trafić sprzedawcy, który po wysłuchaniu kwoty zaczyna liczyć zyski z prowizji, którą otrzyma. W tej sytuacji możemy być pewni, że potrzeby inwestora nie będą w pierwszym rzędzie, ale dochody sprzedawcy.

Zarządzanie aktywami, bankowość prywatna, a nawet usługi VIP oferują indywidualne spotkania z ekspertami osobiście zarządzającymi aktywami. Podczas takiego spotkania menedżer ma okazję poznać indywidualne potrzeby inwestora i zaproponować rozwiązania, które mają szansę sprostać jego oczekiwaniom. Menedżerowie zwykle nie handlują kwotami pojedynczych milionów, ale raczej kwotami setkami milionów, a nawet miliardami. Są to ludzie z wieloletnim doświadczeniem, którzy z pewnością wiedzą, jak zainwestować milion złotych.

Na spotkaniu z osobą, która chce zaplanować nasze finanse (chyba że taka osoba zacznie od tego spotkania) warto zapytać o doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Zwróćmy uwagę, jeśli jest to młoda osoba, która dopiero się uczy lub nie ma jeszcze odpowiedniego doświadczenia. Ostatnio można było usłyszeć o sprawie osoby, która awansowała z jednego z banków na sprzątacza VIP, a po pewnym czasie została oskarżona o sprzeniewierzenie kilku milionów złotych.

Od czego zacząć inwestując milion złotych

Na pierwszym etapie warto kompleksowo spojrzeć na swoje finanse i cele inwestycyjne. Czy ten milion to całe oszczędności, które chcemy pomnożyć, czy też jest to fragment poświęcony osiągnięciu określonego celu. Gdyby to były wszystkie oszczędności, warto zacząć od części, która zapewniłaby bezpieczeństwo na nieoczekiwane potrzeby. Ta część inwestora powinna inwestować w krótkim okresie, raczej w zwykłe depozyty bankowe. Resztę portfela można zainwestować w bardziej agresywne produkty, ale stopień ryzyka i rodzaj inwestycji powinien poprzedzić dogłębna analiza profilu inwestycji.

Zawsze warto pamiętać o podstawach inwestowania: nie inwestujemy całego lub większości kapitału w jeden produkt; oceniając wyniki inwestycyjne lub prognozy rentowności produktu, faktycznie kupujemy przeszłość, nie gwarantując powtarzalności wyniku; chciwość i strach nie są dobrymi doradcami; nie inwestuj w rozwiązania finansowe, których zasad nie rozumiemy lub zasady są nieczytelne (np. inwestycje oparte na indeksie, którego nazwa jest znana tylko nielicznym, a nawet mniej osób jest w stanie znaleźć jego wycenę).

W jakie produkty zainwestować milion złotych

Zakres rozwiązań finansowych, które można zaproponować podczas analizy sposobu inwestowania miliona złotych, jest dość szeroki. W przypadku wielu produktów inwestor może liczyć na indywidualne stawki lub przynajmniej na tańszą ofertę niż w przypadku większości inwestorów.

  • Lokata, konto oszczędnościowe – jeśli umieścimy większość lub całość miliona złotych w jednym miejscu, mamy szansę otrzymać preferowaną stopę procentową.
  • Obligacja strukturyzowana – obietnica wysokiej stopy zwrotu z gwarancją kapitału zwykle 100%. Zysk z tego produktu będzie zależał od spełnienia scenariusza rynkowego. Warto pamiętać, że tylko 30% takich rozwiązań oferowanych w latach 2000 – 2010 zakończyło się wyższą stopą zwrotu dla klientów niż depozyt.
  • Fundusze inwestycyjne – inwestując milion funduszy w fundusze inwestycyjne, inwestor może liczyć na najniższe stawki opłat.
  • Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe – rozwiązanie finansowe reklamowane jako produkt długoterminowy, z możliwością zmiany struktury portfela, bez wiązek podatkowych, korzyści tylko w jednym zdaniu. Rozwiązanie tego rodzaju umowy wiąże się jednak zwykle z ogromnymi kosztami, a zyski długoterminowe często nie występują ze względu na priorytet kosztów produktów.
  • Prywatny broker – to bezpośrednia inwestycja na giełdzie. Bank lub dom maklerski dedykuje nas osobie, która do nas zadzwoni i zapewni stałe wsparcie w podejmowaniu decyzji i wyborze składników portfela. Taka osoba nie może podejmować decyzji dotyczących inwestora.
  • Bony skarbowe / obligacje skarbowe – rozwiązanie dla inwestorów, których celem jest bezpieczeństwo kapitałowe. Możesz inwestować w obligacje skarbowe bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzania aktywami.
  • Obligacje korporacyjne – dla firm emitujących obligacje, jako alternatywa dla pożyczki bankowej, sposób na pozyskanie kapitału. W zamian za udzielenie pożyczki emitentowi – w formie wykupu obligacji – jego nabywca otrzymuje określone odsetki, ryzyko ponoszone przez inwestora to ryzyko bankructwa emitenta.
  • Zarządzanie aktywami – w przypadku instytucji oferujących zarządzanie aktywami inwestor z milionem złotych ma najlepszą szansę na codzienne spotykanie się ze specjalistami zarządzającymi dużymi portfelami, którzy mają doświadczenie w dopasowywaniu strategii i jej wdrażaniu. Inwestując milion złotych w zarządzanie aktywami, inwestor może również liczyć na indywidualną strategię lub niższe koszty zarządzania. Przy kwotach setek tysięcy złotych lub milionów w ramach zarządzania aktywami fundusze inwestorskie powinny być inwestowane bezpośrednio w akcje lub obligacje, a nie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

Jak zainwestować milion złotych

Przede wszystkim – ludzie, którzy mają większe kwoty, często znają wartość swoich inwestycji i wiedzą, co chcą osiągnąć. Pomagając klientom w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu inwestowania miliona złotych, staram się uświadomić im wpływ wyboru właściwej strategii inwestycyjnej na ich portfel i ich stabilność finansową. Posiadanie dużej kwoty do zainwestowania często oznacza również, że klient ma wysokie potrzeby konsumpcyjne, co może np. wymagają okresowego wykorzystania zainwestowanych środków.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o tym, jak zainwestować milion złotych, warto poznać swój profil inwestycyjny. Na bezpłatnym rachunku demo, domu maklerskim oferującym zarządzanie aktywami, możesz otrzymać indywidualne zalecenie dotyczące strategii inwestycyjnej na podstawie analizy profilu inwestycyjnego.