Jak inwestować w kukurydzę na rynkach finansowych

inwestycje w towary i surowce

2146

Kukurydza należy do najszerzej stosowanych i najbardziej złożonych zbóż na świecie. Jej największym producentem są Stany Zjednoczone. Zbiory w 2013 r. wynosiły ok. 13,99 mld buszli (1 buszel = 35,28 litra). Kolejnymi największymi producentami są Chiny i Brazylia. 

Kukurydza stanowi podstawowy towar żywnościowy na świecie, mający szereg zastosowań: od pokarmu dla zwierząt, przez syrop kukurydziany stosowany w przetwórstwie żywności, po produkcję energii itd. Zobacz jaka jest cena kukurydzy.

Czynniki wpływające na cenę kukurydzy

  • Od marca do września na ceny silnie wpływają oczekiwania podażowe rynku. Na te oczekiwania wpływa powierzchnia zasiewu oraz oczekiwane zbiory (określane na podstawie aktualnej pogody oraz ich dotychczasowego przebiegu raportowanego przez agencję USDA). Duża zmienność oczekiwań oznacza dynamiczne ceny.
  • Przeciętnie każdego roku jedna trzecia amerykańskich zbiorów kukurydzy jest używana do produkcji biopaliw. Amerykański urząd ochrony środowiska (EPA, Environmental Protection Agency) wymaga, aby ilość kukurydzy używanej do produkcji etanolu stopniowo rosła. W zależności od zbiorów w danym roku może to mieć albo pozytywny albo negatywny wpływ na ceny.
  • Jeśli osiągnięta ilość upraw będzie za niska z powodu złej pogody, ceny wzrosną. Nadwyżka upraw z kolei doprowadzi do spadku cen. Z tego powodu inwestorzy powinni zwracać uwagę na pogodę i jej wpływ na wyniki upraw.
  • Coraz więcej pól uprawnych w Chinach, Ameryce Południowej i Ukrainie jest przeznaczanych pod uprawę kukurydzy. Inwestorzy powinni się zastanowić, czy wzrost podaży spotka się z odpowiednim wzrostem popytu i jak to wpłynie na ceny.

Każdy, kto chce inwestować w kukurydzę, powinien być świadomy różnych czynników wpływających na cenę. Brokerzy kontraktów na towary i surowce zapewniają najwyższy poziom wsparcia i szkoleń dla inwestorów, którzy szukają pomocy w zakresie inwestycji w kukurydzę.